Life Below Water

14 – Leven in het water

VN-doel 14: Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen.

De oceanen sturen wereldwijde systemen aan die de wereld leefbaar maken voor de mens. Regenwater, drinkwater, weer, klimaat, kustlijnen, veel van onze voeding en zelfs de zuurstof die we inademen, worden geproduceerd en gereguleerd door de oceanen. Daarnaast zijn door de geschiedenis heen oceanen en zeeën belangrijke kanalen geweest voor handel en transport. Voor een duurzame toekomst is verantwoord management van deze essentiële bron noodzakelijk.

BEDRIJFSVOERING

ONDERWIJS

ONDERZOEK