Life On Land

15 – Leven op het land

VN-doel 15: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

Dertig procent van de aarde is bedekt met bossen. Deze gebieden zijn niet alleen een belangrijke bron van voedselvoorziening, maar helpen onder andere in het tegengaan van klimaatverandering en het veiligstellen van biodiversiteit. Daarnaast vormen bosgebieden het leefgebied van meer dan tachtig procent van alle dieren, planten en insecten op aarde.

Helaas gaan er jaarlijks vele miljoenen hectaren bos en langbouwgrond verloren door erosie, overstromingen, aardverschuivingen, overbevolking, verzilting, overbemesting, uitputting en woestijnvorming. Miljoenen mensen kunnen hierdoor niet meer leven van hun inkomsten uit landbouw, bosbouw en visserij en worden zo gedwongen naar de grote steden te trekken.

BEDRIJFSVOERING

ONDERWIJS

ONDERZOEK