Responsible Consumption and Production

12 – Verantwoorde consumptie en productie

VN-doel 12: Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen.

Onze productie moet schoner: chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem moeten minder. De bedoeling is om in de hele keten bewustzijn te creëren en iedereen te laten meehelpen bij de oplossingen. Van boer tot supermarkt, tot gemeentes, waterbedrijven en uiteindelijk de consument. Iedereen moet voldoende informatie hebben over een groene levensstijl om zo toekomstige economische, milieu gerelateerde- en sociale kosten te verminderen, het economische concurrentievermogen te versterken en armoede te verminderen.

Hogeschool Utrecht is op vele manieren bezig met ‘Verantwoorde consumptie en productie’. Bekijk hieronder welke manier dat zijn.

BEDRIJFSVOERING

ONDERWIJS

ONDERZOEK