Options per institute

Institute for Design & Engineering

Voor de studenten van de BBE

Studeren in het buitenland (Study abroad)

Studeren in het buitenland is (nog) geen verplicht onderdeel van de BBE. Je kunt er voor kiezen om de stage in het 2e jaar in het buitenland te doen of om in het kader van je minor in jaar 4 voor een studie aan een universiteit naar het buitenland te gaan. Algemene informatie over studeren in het buitenland vind je op deze site.

Je moet er rekening mee houden dat de voorbereiding, uitvoering en afronding extra tijdsinvestering vragen. Ook moet je rekening houden met extra kosten, o.a. voor de reis, de verzekering, soms voor een visum, en voor huisvesting. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze kosten.

Voor BBE hebben we de volgende mogelijkheden voor studeren in het buitenland:

 1. Buitenlandstage
  Een buitenlandstage moet aan dezelfde criteria voldoen als een stage in Nederland. Meer informatie daarover vind je op de site van het Stage en Praktijkbureau. Je moet zelf een geschikte stageplaats zoeken die aan de opleidingseisen voldoet. Informatie over stage in de BBE vind je hier.
 2. Minor
  Ook voor een minor geldt dat je zelf een geschikte studie(plaats) moet zoeken die aan de opleidingseisen voldoet. Hiervoor gelden dan weer dezelfde eisen als voor een minor in Nederland. Informatie over het volgen van een minor vind je hier. Op deze site vind je informatie over de BBE-partners in het buitenland. Let bij de keuze voor een universiteit op de voertaal van de aangeboden cursussen.
  – Bij IGO bieden we je de mogelijkheid om in Nederland te werken aan de internationale minor Smart Sustianable Cities (SSC). De voertaal van deze minor is Engels.

“The heart of this course consists of real life, multidisciplinary projects, commissioned by municipalities (Finland -Turku, Spain – Alcoy and the Netherlands – Utrecht). Six course modules (Introduction, Methodology, Social Design, Entrepreneurship, Physical Transition, and Project) give you the information needed to learn how to realize sustainable cities and techniques that are essential for this type of project work.”

Meer mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te volgen zijn in ontwikkeling.

Voor de studenten EE, TBK & WTB

Studeren in het buitenland

Je hebt drie mogelijkheden voor een internationale ervaring

 • Stage in het buitenland (in je tweede jaar of vierde jaar)
 • Minor in het buitenland (in je derde jaar)
 • Internationale ervaring in Nederland (in alle jaren)

Stage in het buitenland

 1. Stage in het tweede jaar (zelf regelen, net als bij een reguliere stage)
 2. Afstudeerstage (zelf regelen, net als bij een reguliere afstudeerstage)

Minor in het buitenland

Via deze site kan je de partnerinstellingen vinden. Let op dat je bij ‘Mobility Online’ je studierichting invult bij ‘Study programme’.

Je kunt ook universiteiten kiezen die niet in het lijstje staan, maar dan moet je het zelf betalen. Je wordt dan een zogenoemde freemover.

Kijk voor de noodzakelijke stappen ook op het AskHU-item Study Abroad

Internationale ervaring in Nederland

 1. Doe mee aan buitenlandse projecten, zoals Selficient
 2. De Engelstalige Minor Co-Design Studio aangeboden door de HU
 3. International CARPE-minor Program on Smart Sustainable Cities/ Essence. Deze Engelstalige minor wordt ook aangeboden door de HU
 4. Utrecht Summerschool (In de zomervakantie)
 5. Studiereizen van onze studievereniging Cabo Bianci

Ben je geïnteresseerd in een buitenlandervaring in Nederland? Kijk ook op deze link.

Selectiecriteria en voorwaarden

De voorwaarden vind je in de studiegids per opleiding in hoofdstuk 2.4.1.

Vragen

Bel of mail de coördinator buitenland:

Debby Goedknegt
debby.goedknegt@hu.nl
+316 3814 9077

of

Arie van Scheepen
arie.vanscheepen@hu.nl/
+31 88 481 2452