Options per institute

Instituut Archimedes

Internationalisering op de lerarenopleiding: Waarom?

© Nuffic
cc. Nuffic

Voor leerlingen begint de wereld op school. Op school zijn zij onderdeel van een micro-samenleving waarin ze in aanraking komen met verschillende personen, denkwijzen, culturen, religies, sociaaleconomische klassen, en uiteraard lesonderwerpen. Door op school de stap te zetten van burgerschap naar wereldburgerschap laat je leerlingen beseffen dat ze verbonden zijn met de rest van de wereld en dat ze er een actieve rol in kunnen spelen. Je voegt een brede kijk op de wereld toe aan je burgerschapsonderwijs, waarbij je steeds het verband legt met het dagelijks leven van je leerlingen. Als je met wereldburgerschap aan de slag gaat, bied je leerlingen de basis om zelfverzekerd in de wereld te staan en een positieve bijdrage aan de samenleving te leveren (Nuffic, De wereld begint op school, december 2020).

Elke docent is zich bewust van het belang van reflectie op het eigen beroep vanuit vakdidactisch, pedagogisch en professioneel oogpunt. Een open blik, een internationaal perspectief biedt hierbij belangrijke meerwaarde. Welke onderwerpen behandelt een Spaanse docent Geschiedenis in zijn lessen over de Koloniale tijd? Hoe pakt een Belgische docent in het VO pestgedrag aan? Wat zijn de leeruitkomsten aan een Finse lerarenopleiding Wiskunde?

Word je leraar Frans, Duits, Spaans of Engels dan weet je dat een onderdompeling in de taal en cultuur van het doelland onmisbaar is voor de taalverwerving en het verwerven de interculturele competentie.

Allaert (2012) vat bovenstaande samen als de vijf dimensies van de internationale competentie:

  • Persoonlijke groei
  • Taalverwerving
  • Interculturele competenties
  • Wereldburgerschap
  • Reflectie op het eigen beroep

Deze zijn alle vijf terug te zien in de leeruitkomsten van de lerarenopleidingen van Instituut Archimedes. In de vakspecifieke leeruitkomsten van de vreemde talen Duits, Engels, Frans en Spaans wordt internationalisering (of in andere woorden: buitenlandverblijf, onderdompeling in taal/cultuur) genoemd als middel om kennis en vaardigheden van de betreffende taal en cultuur te verwerven. In de vakdidactische, pedagogische en professionele leeruitkomsten die gelden voor alle lerarenopleidingen, komen wereldburgerschap, persoonlijke ontwikkeling en de onderzoekende kritische open blik (21th century skills) terug.

Internationalisering: Hoe?
Internationalisering is geen doel op zich, maar een middel. Voor de leraar in het VO of MBO een middel om te werken aan wereldburgerschap, taalvaardigheid,  interculturele competentie en/of persoonlijke groei van zijn leerlingen. Voor de leraar in opleiding een middel om zich voor te bereiden op zijn toekomst, te reflecteren op zijn toekomstige beroep. En die kan in het Nederlandstalig, Engelstalig, maar ook tweetalig MBO of VO liggen.

Alle leraren in opleiding zijn gebaat bij activiteiten gericht op ontwikkeling van wereldburgerschap, persoonlijke groei en een open kritische houding. Contact met de ‘ander’ is daarbij het motto. Deze diversiteit kan natuurlijk deels binnen de eigen klas, bij medestudenten van andere Nederlandse opleidingen of binnen de Nederlandse maatschappij worden gevonden. Deze site richt zich op het contact met de ‘ander’ buiten de Nederlandse grens. Dit wil echter niet zeggen dat hiervoor altijd naar het buitenland gereisd hoeft te worden. Niet voor iedereen behoort een buitenlandse reis tot de financiële mogelijkheden. Vanuit het perspectief van inclusie, maar ook vanuit de wens naar meer duurzame oplossingen, is het goed om naast buitenlandse uitwisselingen (internationalisation abroad) ook online uitwisselingen (internationalisation at home) een vaste plek in het curriculum te geven. Covid heeft dit proces versneld en urgenter gemaakt.

In het overzicht hieronder vind je per opleiding de internationaliseringsactiviteiten die in het programma zijn opgenomen. Daarnaast kun je er als student altijd voor kiezen om je minor aan een buitenlandse universiteit te doen.  Wil je een minor bij een universiteit in het buitenland doen, klik hier voor de mogelijkheden. Voor goedkeuring neem daarna contact op met de verantwoordelijke voor internationalisering van jouw opleiding/team (zie hieronder voor mailadressen). Vervolgens schrijf je je in voor Study Abroad voor collegejaar 2022-2023 via Ask HU. Volg de aanmeldprocedure zoals te vinden onder het tabje ‘Study Abroad’ en dan ‘Application and Selection Procedure’. Inschrijven kan tussen 1 december 2021 en 1 februari 2022.

Wiskunde, Techniek, Natuurkunde & Scheikunde

Activiteiten
    *    Jaar 4: Mogelijkheid LIO-stage of minor in het buitenland
*    Binnen honourstraject mogelijkheid tot buitenlandse reizen.
Contactpersoon:
Wiskunde: Geert.vanRooijen@hu.nl
Techniek, Natuurkunde & Scheikunde: Tessa.Dessing-Zanen@hu.nl

 

Geschiedenis & Aardrijkskunde

Geschiedenis

Activiteiten:
*    Cursus Historisch Overzicht (jaar 1): excursie Heerlen/Aken (eendaags)
*    Cursus S&W (jaar 2): werkweek Berlijn (meerdaags)
*    Cursus Vakdidactiek (jaar 3): uitwisseling Antwerpen (meerdaags)

Minoren

*    Tweede Wereldoorlog Educatie: studiereizen naar Duitsland
*    Wereldoorlogen: studiereizen naar België, Duitsland en Frankrijk
*    Meesterwerken in de Westerse Cultuur: studiereis naar Florence
*    Geschiedenis van het jodendom, christendom en de islam: studiereizen naar Istanbul en Israël

Incidentele activiteiten

*    Cursus S&W (jaar 3): telecollaborative project met de lerarenopleiding in Tel Aviv
*    Honourstraject/BP 2: Cultural Heritage and Education – Jericho

Contactpersoon: bart.wagemakers@hu.nl

Aardrijkskunde

Activiteiten:
*    Cursus Regio 1- Europa (jaar 1): –      Uitwisseling Hogeschool Antwerpen (mogelijk) Bezoek aan Brussel
*    Cursus Regio 2 – Alpen (jaar 2): studiereis Alpen
*    Cursus Regio 3 – Marokko (jaar 3): studiereis Marokko
    *    Aardrijkskunde Master: Cursus Systeem Aarde: veldwerk op de Eolische eilanden.
Contactpersoon: bart.wagemakers@hu.nl

Biologie, Omgangskunde & Gezondheidszorg

Activiteiten
    *    Jaar 4: Mogelijkheid LIO-stage of minor in het buitenland
*    Binnen honourstraject mogelijkheid tot buitenlandse reizen.

Contactpersoon: Jeff.Gradener@hu.nl

Duits, Engels, Frans & Spaans

Duits

Activiteiten:
*    Jaar 1: Kerstmarkt Aachen en schoolbezoek in grensplaatsen
*    Jaar 2: Bezoek aan Bonn (Haus der Geschichte) / Erasmus exchange in tweede helft van het jaar voor de VT (meerdere plaatsen in Duitsland en Oostenrijk)
*    Jaar 3: Berlijn
Buitenlandse partners: Universität Bonn, Trier, Bielefeld, Duisburg-Essen, Potsdam Pädagogische Hochschule Freiburg, Burgenland, Wien
Contactpersoon: maria.reger@hu.nl

Engels
Activiteiten:
*    Jaar 1: een korte bezoek aan het Verenigd Koninkrijk
*    Jaar 2: “Stay Abroad”: voltijd studenten doen vrijwilligerswerk, betaald werk of volgen een cursus in een Engelstalig land (10 weken), voor deeltijdstudenten is een aangepast programma van drie weken
*    Jaar 4: Mogelijkheid LIO-stage of minor in het buitenland
Buitenlandse partners: Yeditepe University, Istanbul, Roehampton University, Coventry, Londen, Universiteit van Curacao.
Contactpersoon: Carina.Janse@hu.nl

Frans
Activiteiten:
*    Jaar 1: Séjour 1 (1 week) in Rouen
*    Jaar 2: Séjour 2 (5 weken) of programme d’immersion (3 weken) aan de universiteit van Lille met stage in het Franse schoolsysteem
*    Jaar 4: Mogelijkheid minor aan universiteit van Lille, Rouen of Liège.
Buitenlandse partners: Université de Lille, Rouen, Haute Ecole de la Province de Liège
Canvas: https://canvas.hu.nl/courses/16005
Contactpersoonfrits.fischer@hu.nl

Spaans

Activiteiten:
*    Jaar 1: inmersión 1 (1 à 2 weken in een Spaanstalig land)
*    Jaar 2: inmersión 2 (2+ weken in een Spaanstalig land) / stage van 10 weken op een middelbare school in een Spaanstalig land
*    Jaar 3: inmersión 3 (korte cursus of conferentie in een Spaanstalig land)
Buitenlandse partners: Universidad de Alicante, Barcelona, Burgos, Castilla-La Mancha, La Coruña, Valencia, Valladolid, Las Palmas
Canvas: https://canvas.hu.nl/courses/14575
Contactpersoon: mariska.dinkelman@hu.nl

Nederlands
Activiteiten:
*    Jaar 4: Mogelijkheid LIO-stage of minor in Suriname en Caribische eilanden
Buitenlandse partners: Artevelde, Gent, België/Marnix College Cas Cora, Curaçao
Contactpersoon: geert.vanrooijen@hu.nl

Teacher in Europe Conference

Teacher in Europe student conference, TiE2022 will be held in Zwolle, the Netherlands, on 20, 21 and 22 April 2022!
Our successful annual international student conference is aimed at students from international teacher trainer colleges for both primary (age group: ‘4–12′) and secondary education (age groups: ’12–15′ and ’15-18’).

Theme of the conference in 2022: ‘Teacher in Europe: Futureproof Education!’. How to practise United Nations Sustainable Development Goals (SDG’s) in the classroom.

First week of January 2022 we will open for registration for the conference. For information please contact Ria Posthumus, email: r.posthumus@kpz.nl.

Conference organisation:

Timon Koster – Policy Officer Internationalisation – Hogeschool KPZ
Ria Posthumus – International Office Assistant – Hogeschool KPZ
Bert Kuiper – Coördinator PABO 1-4, Internship Office – Viaa Christian University of Applied Sciences
Marlinde Lieffijn – International Officer – Viaa Christian University of Applied Sciences
Geert van Rooijen – Teacher Trainer Institute Archimedes – University of Applied Sciences Utrecht

Holland Scholarship

In studiejaar 2021-2022 biedt Archimedes de Holland Scholarship, een beurs voor voltijdstudenten om studie of stage buiten Europa uit te voeren.

Voor studiejaar 2021-2022 zijn acht beurzen beschikbaar à € 1250,-. De deadline voor aanvraag voor studiejaar 2021-2022 is 1 maart 2022 en verloopt via de coördinator Internationalisering Mariska Dinkelman.

Voorwaarde voor aanvraag is een buitenlandverblijf van minimaal 7 weken (10 EC). Uit de aanvragen wordt een selectie gemaakt, waarbij gekeken wordt naar motivatie en kosten.

VSB Fonds

Ieder jaar biedt VSBfonds beurzen van  € 7.000,-  tot € 10.000,- aan ambitieuze en bevlogen studenten van universiteiten en hogescholen voor een vervolgopleiding of -onderzoek in het buitenland. In 2018 mocht Hogeschool Utrecht 7 (voormalige) studenten voordragen voor een VSBfonds beurs.

Studeer je af tussen 1 maart 2020 en 31 december 2022 en is de duur van studie/onderzoek minimaal 3 en maximaal 24 maanden; Check dan of je in aanmerking komt voor een VSBfonds Beurs met de Quickscan, of lees het volledige overzicht va​n de voorwaarden op de website van VSBfonds.

De deadline voor aanmelding voor deze selectieronde is 1 maart 2022