Options per institute

Instituut voor Verpleegkundige Studies

Stage of studeren in het buitenland?

Deze pagina is voor Verpleegkunde en BMH studenten van de HU.T

Studie buitenland of minor International Health Studies (3e jaar)

Tijdens de profilerings periode ( 3e jaar) kunnen verpleegkunde/BMH studenten op 2 manieren een buitenland ervaring opdoen.

 1. Study abroad (dan studeer je aan een buitenlandse universiteit voor 20 weken, meestal geen stage’s of praktijk)
 2. Minor International Health Studies (6 weken voorbereid in NL, 10 weken buitenland ervaring, 4 weken afronding in NL). Zie voor meer info de profileringssite: https://husite.nl/minors/

De volgende criteria zijn hierbij van belang

 • Je bent derdejaars student verpleegkunde
 • Je bent in het bezit van je propedeuse
 • Je beheerst Engels op niveau B2 (eindexamen HAVO)

Criteria en selectie

Vereisten

 • Je hebt je propedeuse gehaald.
 •  Je beheerst Engels op een B2 niveau (eind examen HAVO)
 •  Je bent gemotiveerd

Study Abroad: 

 •  onderzoek in welk blok je de profilering gaat doen (blok AB/ of CD)
 •  bekijke via go internation van het international office bij welke partner universiteiten je kunt studeren
 • neem contact op met Edwin Hagenbeek om het traject /mogelijkheden door te spreken
 • Aanmeldingen in Osiris zijn in Januari van elk jaar (deadline 1 feb.)

Minor International Health Studies:

 • Onderzoek in welk blok je de profilering gaat doen (blok AB/CD)
 •  Lees de informatie over de minor op de profileringssite https://husite.nl/minors/
 •  ga naar voorlichtingsmomenten van verpleegkunde/ BMH (meestal in Februari van elk jaar)
 •  Inschrijving voor de minor in maart bij de reguliere profilerings inschrijvingsperiode.

Contactpersoon voor Study Abroad/Minor IHS

Name: Edwin Hagenbeek
Email: edwin.hagenbeek@hu.nl
Tel:  06-10063584

De inschrijfprocedure voor study abroad, lijst met partner universiteiten en praktische voorbereiding vind je op Ask HU.

Stage of Afstuderen buitenland in 2e jaar, 3e jaar en 4e jaar (verpleegkunde en BVK)

In het tweede  jaar kun je  als verpleegkunde student een major stage (PL2) in het buitenland doen. Op dit moment kunnen we alleen Duitsland (Neumarkt) aanbieden.

In het derde jaar kun je study abroad of minor IHS doen. Er is geen mogelijkheid voor een PL3 stage. BMH kan in overleg evt. wel een stage in het buitenland doen.

In het vierde jaar is het voor verpleegkunde studenten mogelijk om  het onderdeel ”advies” in het buitenland te doen. Neem hiervoor contact op met Lidia van Veenendaal (Lidia.vanveenendaal@hu.nl)

Je moet goedkeuring hebben van de coördinator internationalisering

Contactpersoon voor Stage of Afstuderen in het Buitenland

Binnen jouw instituut
Name: Edwin Hagenbeek
Email: Edwin.hagenbeek@hu.nl
Tel: 088 – 481 5091 / 06-10063584

Voor BMH:

Name: Monique de Voigt
Email: monique.devoigt@hu.nl

 

Andere mogelijkheden

Elk jaar organiseert de opleiding Bachelor Nursing/BMH, een studiereis voor tweedejaars studenten. In november is er tijdens de internationale week van blok B een standaard studietrip naar Finland, Duitsland of België.
Tijdens de internationale week in blok D, ontvangen we buitenlandse docenten en studenten. Zij krijgen dan een programma, samen met de tweedejaars verpleegkunde studenten.

 

 

 

Internationalization@home

Internationalisation@home

In het tweede jaar is het onderwerp Internationalization@home ingebed in de internationale weken. De studenten die in blok B niet mee gaan met een studietrip, krijgen een internationaal thuis programma aangeboden.

 

Summerschool

Gedurende de internationale summerschool geeft het Instituut Verpleegkundige studies verschillende cursussen die toegankelijk zijn voor studenten verpleegkunde. Zie www.utrechtsummerschool.nl. Studenten kunnen ook summerschools in het buitenland volgen. Eventueel verdiende studiepunten kunnen als profileringspunten opgenomen worden. Er moet wel toetstemming zijn vanuit de examencommissie om een summerschool te volgen als je je punten voor je opleiding wilt gebruiken.

 

Zo af en toe zijn er gastlessen van internationale gastsprekers. Voor HU-brede initiatieven op het gebied van internationalization @ home kun je terecht op deze pagina.

Click here for an English version of this page.