Options per institute

Instituut voor Verpleegkundige Studies

Studeren in het buitenland?

Studie buitenland

In het derde studiejaar kunnen bachelor-verpleegkundestudenten een study abroad doen.

De volgende criteria zijn hierbij van belang

  • Je bent derdejaars student verpleegkunde;
  • Je bent in het bezit van je propedeuse;
  • Je beheerst Engels op niveau B2 (eindexamen HAVO);
  • Study Abroad is geen verplicht onderdeel van je studie;
  • Je kunt tijdens je minor naar het buitenland;
  • Tijdens studiejaar 3 kun je naar het buitenland.

Criteria en selectie

Propedeuse

  • Goedkeuring van de examencommissie en/of intakecoördinator/study abroad coordinator
  • Taaleis
  • Motivatie

Contactpersoon voor Study Abroad

Name: Edwin Hagenbeek
Email: edwin.hagenbeek@hu.nl
Tel: 088 – 481 5091 / 06-10063584

De inschrijfprocedure voor study abroad, lijst met partner universiteiten en praktische voorbereiding vind je op Ask HU.

Stage of Afstuderen buitenland

In het tweede of derde jaar kun je een major stage in het buitenland doen. Op dit moment kunnen we alleen Duitsland (Neumarkt) aanbieden. Afstuderen in het buitenland is niet mogelijk.
Een andere mogelijkheid om in het buitenland werkervaring op te doen is via de minor International Health Studies.

Je moet goedkeuring hebben van de coördinator internationalisering

Contactpersoon voor Stage of Afstuderen in het Buitenland

Binnen jouw instituut
Name: Edwin Hagenbeek
Email: Edwin.hagenbeek@hu.nl
Tel: 088 – 481 5091 / 06-10063584

Andere mogelijkheden

Elk jaar organiseert de opleiding Bachelor Nursing, een studiereis voor tweedejaars studenten. In november is er tijdens de internationale week van blok B een standaard studietrip naar Finland, Duitsland of België.
Tijdens de internationale week in blok D, ontvangen we buitenlandse docenten en studenten. Zij krijgen dan een programma, samen met de tweedejaars verpleegkunde studenten.

Internationalization@home

In het tweede jaar is het onderwerp Internationalization@home ingebed in de internationale weken. De studenten die in blok B niet mee gaan met een studietrip, krijgen een internationaal thuis programma aangeboden. Gedurende de internationale summerschool geeft het Instituut Verpleegkundige studies verschillende cursussen die toegankelijk zijn voor studenten verpleegkunde. Zie www.utrechtsummerschool.nl. Zo af en toe zijn er gastlessen van internationale gastsprekers. Voor HU-brede initiatieven op het gebied van internationalization @ home kun je terecht op deze pagina.

Click here for an English version of this page.