Options per institute

Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek (IVOO)

Het Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek  bestaat vanaf 1 januari 2023 en is een samenvoeging van de HU pabo/Instituut Theo Thijssen en het Seminarium voor Orthopedagogiek.

De HU pabo leidt op voor het diploma leerkracht basisonderwijs. Voor toekomstige leerkrachten is het van belang om inzicht te verkrijgen in diverse aspecten van internationalisering. Dit is immers cruciaal voor het verwerven van de kennis, vaardigheden en beroepscompetenties die een leerkracht nodig heeft in de 21ste eeuw.
Gedurende je studie op Hogeschool Utrecht zijn er verschillende interessante mogelijkheden om internationale ervaringen op te doen. Je kunt kennis maken met andere culturen, mensen met verschillende culturele achtergronden leren kennen en je kunt misschien zelfs een nieuwe taal leren. Dit is niet alleen een meerwaarde voor je studie, maar vooral ook voor je persoonlijke ontwikkeling waar je nog jaren profijt van kunt hebben.

Internationalisation@home
Internationalisation@home (met o.a. diverse internationale componenten in het curriculum, met aandacht voor interculturele vaardigheden en betekenis geven aan het begrip wereldburgerschap) zorgt ervoor dat studenten in staat zijn om zich als mondiale burgers te bewegen en kennis te hebben van de globaliserende wereld.

Internationalisation abroad
Internationalisation abroad geeft de studenten de mogelijkheid om de internationale wereld aan den lijve te ondervinden.  Mogelijkheden zijn het volgen van een internationale minor aan de HU, deel te nemen aan de ‘summerschool’ https://www.utrechtsummerschool.nl of lid te worden van een internationale studentenvereniging.

  • Minor Teaching Abroad
    Het is mogelijk om in het vierde studiejaar te kiezen voor de minor ‘Teaching Abroad’. Studenten lopen drie maanden stage op een (basis)school in het buitenland. Hierbij worden studenten ondergedompeld in een andere cultuur, waarbij diverse talen, culturen, gebruiken en gewoontes aan de orde komen. Bovendien worden nieuwe vaardigheden aangeleerd en nieuwe kennis opgedaan, zodat de ervaringen in een breder perspectief geplaatst kunnen worden. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de coördinator van de minor  Petra Oostveen (petra.oostveen@hu.nl)
  • Minor Study Abroad
    Het is ook mogelijk om in het vierde studiejaar te kiezen voor ‘study abroad’ en op een van onze partnerhogescholen in het buitenland een studietraject te volgen van 30 ec. Deze komt dan in plaats van een minor op de HU. Studenten die hier belangstelling voor hebben kunnen contact opnemen met de International Office of de coördinator Internationalisering van de HU pabo Petra Oostveen.

Andere minoren
Ook in andere minoren is er aandacht voor internationalisering: bij de minoren ‘Filosofie, Wereldreligies en Spiritualiteit’ en de minor ‘Special Educational Needs’ maakt een buitenlandse studiereis deel uit van het studieprogramma. In de minor ‘Internationalize your classroom!’ participeer je in een groep met internationale studenten met Engels als voertaal. Je kunt dan stage lopen op een internationale of tweetalige basisschool.

Honours sterren
Als HU-student kun je met je honoursprestaties sterren verdienen. Je kunt kiezen voor het halen van een of meer ‘sterren’, die zijn gebaseerd op de vijf profielkenmerken van de ‘startende excellente beroepsbeoefenaar’. Een van die profielkenmerken is: ‘internationaal perspectief’. Om deze ster te behalen biedt de HU pabo verschillende mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met Maaike Kooistra (maaike.kooistra@hu.nl) of met Petra Oostveen.
Utrecht Summerschool biedt internationale cursussen aan die je voor deze honours-ster zou kunnen inzetten. Kijk voor meer informatie op  de website van de Utrecht Summerschool: https://www.utrechtsummerschool.nl.

Beurzen voor stage en studie in het buitenland

Binnen Europa
Via de International Office van de HU kun je een aanvraag doen voor de Erasmus+ beurs.
Buiten Europa
In studiejaar 2023-2024 biedt het Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek  een beurs aan voor studie of stage buiten Europa. Deze beurs heet Holland Scholarship en wordt samen met het ministerie van OCW uitgegeven. Aanvraag voor deze beurs verloopt via de coördinator Internationalisering van de HU pabo Petra Oostveen.
Voor studiejaar 2023-2024 zijn er vier beurzen beschikbaar à € 1250,-. De aanvraag deadline voor studiejaar 2023-2024 is 31 januari 2024. Voorwaarde voor aanvraag is een buitenlandverblijf van minimaal 7 weken (10 EC). Als het aantal aanvragen groter is dan vier, wordt er geloot.