Options per institute

Instituut Theo Thijssen

De HUpabo leidt op voor het diploma leerkracht basisonderwijs. Voor toekomstige leerkrachten is het van belang om inzicht te verkrijgen in diverse aspecten van internationalisering. Dit is immers cruciaal voor het verwerven van de kennis, vaardigheden en beroepscompetenties die een leerkracht nodig heeft in de 21ste eeuw.
Gedurende je studie op Hogeschool Utrecht zijn er verschillende interessante mogelijkheden om internationale ervaringen op te doen. Je kunt kennis maken met andere culturen, mensen met verschillende culturele achtergronden leren kennen en je kunt misschien zelfs een nieuwe taal leren. Dit is niet alleen een meerwaarde voor je studie, maar vooral ook voor je persoonlijke ontwikkeling waar je nog jaren profijt van kunt hebben.

Internationalisation@home
Internationalisation@home (met o.a. diverse internationale componenten in het curriculum, met aandacht voor interculturele vaardigheden en betekenis geven aan het begrip wereldburgerschap) zorgt ervoor dat studenten in staat zijn om zich als mondiale burgers te bewegen en kennis te hebben van de globaliserende wereld.

Internationalisation abroad
Internationalisation abroad geeft de studenten de mogelijkheid om de internationale wereld aan den lijve te ondervinden. Door de uitbraak van Covid-19 leven we momenteel in een spannende en onzekere periode. Het is niet te voorspellen hoe deze pandemie zich zal ontwikkelen, waardoor op reis gaan naar het buitenland voor een studie of stage, zowel binnen Europa als daarbuiten, een uiterst onzekere factor is. Andere mogelijkheden zijn het volgen van een internationale minor aan de HU, deel te nemen aan de ‘summerschool’ https://www.utrechtsummerschool.nl of lid te worden van een internationale studentenvereniging.

  • Minor Teaching Abroad
    Als de situatie rondom Covid-19 het toelaat, dan is het mogelijk om in het vierde studiejaar te kiezen voor de minor ‘Teaching Abroad’. Studenten lopen drie maanden stage op een (basis)school in het buitenland. Hierbij worden studenten ondergedompeld in een andere cultuur, waarbij diverse talen, culturen, gebruiken en gewoontes aan de orde komen. Bovendien worden nieuwe vaardigheden aangeleerd en nieuwe kennis opgedaan, zodat de ervaringen in een breder perspectief geplaatst kunnen worden. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de coördinator van de minor Joske van Dulmen (Joske.vanDulmen@hu.nl) of met de coördinator internationalisering van de HUpabo Petra Oostveen (petra.oostveen@hu.nl)
  • Minor Study Abroad
    Als de situatie rondom Covid-19 het toelaat, dan is het mogelijk om in het vierde studiejaar te kiezen voor ‘study abroad’ en op een van onze partnerhogescholen in het buitenland een studietraject te volgen van 30 ec. Deze komt dan in plaats van een minor op de HU. Studenten die hier belangstelling voor hebben kunnen contact opnemen met de International Office of de coördinator Internationalisering van de HUpabo Petra Oostveen.

Andere minoren
Ook in andere minoren is er aandacht voor internationalisering: bij de minoren ‘Filosofie, Wereldreligies en Spiritualiteit’ en de minor ‘Special Educational Needs’ maakt een buitenlandse studiereis deel uit van het studieprogramma. In de minor ‘Internationalise your classroom!’ participeer je in een groep met internationale studenten met Engels als voertaal. Je kunt dan stage lopen op een internationale of tweetalige basisschool.

Honours sterren
Als HU-student kun je met je honoursprestaties sterren verdienen. Je kunt kiezen voor het halen van een of meer ‘sterren’, die zijn gebaseerd op de vijf profielkenmerken van de ‘startende excellente beroepsbeoefenaar’. Een van die profielkenmerken is: ‘internationaal perspectief’. Om deze ster te behalen biedt de HUpabo verschillende mogelijkheden.
Utrecht Summerschool biedt internationale cursussen aan die je voor deze honours-ster zou kunnen inzetten. Kijk voor meer informatie op  de website van de Utrecht Summerschool: https://www.utrechtsummerschool.nl.

Beurzen voor stage en studie in het buitenland

Binnen Europa
Via de International Office van de HU kun je een aanvraag doen voor de Erasmus+ beurs.
Buiten Europa
In studiejaar 2021-2022 biedt de HUpabo een beurs aan voor studie of stage buiten Europa. Deze beurs heet Holland Scholarship en wordt samen met het ministerie van OCW uitgegeven. Aanvraag voor deze beurs verloopt via de coördinator Internationalisering van de HUpabo Petra Oostveen.
Voor studiejaar 2021-2022 zijn er vier beurzen beschikbaar à € 1250,-. De aanvraag deadline voor studiejaar 2021-2022 is 31 januari 2022. Voorwaarde voor aanvraag is een buitenlandverblijf van minimaal 7 weken (10 EC). Uit de aanvragen wordt een selectie gemaakt, waarbij gekeken wordt naar het hoogste aantal studiepunten per 1 februari 2022 en het volledig afronden van de minor Teaching Abroad.