Options per institute

Instituut voor Social Work

Veelgestelde vragen opleidingen Instituut voor Social Work

Bij welke personen binnen mijn opleiding kan ik terecht met vragen?

Instituut Social Work

Coördinator Internationalisering:
Nadèzda Broshuis: nadezda.broshuis@hu.nl

 

Social Work contactdocenten: 

Vaktherapie contactdocent: 

 

Hoe past mijn buitenlandervaring in het curriculum van de opleiding?

Stage in het buiteland – Internship abroad

De buitenlandse stages vinden plaats binnen de hoofdfase, als onderdeel van de stage in het 3e jaar, vanaf semester 2.

Afstudeerprojecten in het buitenland vinden plaats in het afstudeerjaar. Daarbij heeft de student de keuze om dit te doen in semester 1 (als vrije profilering/ in plaats van een minor) of in semester 2 (als afstudeerproject). Als de student een buitenlandse stage of afstudeerproject wil doen in een andere dan bovengenoemde periode dient hij hiervoor toestemming te vragen aan de examencommissie. Voor voltijd studenten die een buitenlandse stage of buitenlands afstudeerproject doen is deelname aan de keuzemodule Internationaal Studie Traject verplicht.

Uitgebreide informatie vind je in de 1718 IST brochure

 
Studie in het buitenland – Study abroad
 
Studenten kunnen studieonderdelen in het buitenland volgen bij één van onze partneruniversiteiten. Voor meer informatie over study abroad vind je op www.io.hu.nl.
De inhoud van je study abroad programma moet voor vertrek door examencommissie zijn goedgekeurd.
Uitgebreide informatie vind je in de 1718 IST brochure
Extra investering: tijd en kosten
Als de student een buitenland stage /afstudeerproject wil doen en het IST wil volgen, dient hij  er rekening mee te houden dat de voorbereiding (bijvoorbeeld taalstudie in eigen tijd), uitvoering en afronding van een stage of afstudeerproject in het buitenland extra tijdsinvestering met zich meebrengen. Binnen de bekostigingssystematiek van HU-ISW en het studiefinancieringssysteem wordt geen rekening gehouden met studievertraging vanwege studie en praktijk in het buitenland. De student dient ook rekening te houden met extra kosten, o.a. voor reis, visum, verzekering. De student is zelf verantwoordelijk voor deze kosten.