Options per institute

Instituut voor Veiligheid

Studie Buitenland

  • Study Abroad is geen verplicht onderdeel van je studie
  • Je kunt ervoor kiezen om in het kader van je minor in jaar 4 van je studie naar het buitenland te gaan
  • Er zijn verschillende mogelijkheden bij buitenlandse Erasmus en CONRIS (www.conris.eu) partners van het Instituut voor Veiligheid

Criteria en Selectie

  • Propedeuse
  • Minimaal aantal ECTS per jaar vereist
  • Goedkeuring van de examencommissie en intakecoördinator/study abroad coördinator
  • Aanbeveling met betrekking tot taaleis
  • Motivatie

Contactpersoon voor Study Abroad

Instituut voor Veiligheid
Naam: Heidi van Houten
Email: heidi.vanhouten@hu.nl
Tel: +31 (0)6-18967843

Stage of Afstuderen Buitenland

In het 3e of 4e jaar van je IVK studie is het mogelijk om (een deel van) je profileringstraject in het buitenland te doen.

Criteria en selectie

Voor meer informatie over selectie en criteria voor deelname aan de Internationale Leerteams profileringsfase:

Contactpersoon voor het internationaal profileringstraject 

Instituut voor Veiligheid
Naam:  Ferry Luitwieler
E-mail: ferry.luitwieler@hu.nl
Tel: + 31 (0)6-1503130

Andere mogelijkheden in het buitenland

Er zijn verschillende, andere internationale mogelijkheden binnen het Instituut voor Veiligheid om voor kortere tijd naar het buitenland te gaan. Zoals de jaarlijkse, internationale studieweek met studenten van VIVES University Kortrijk in Antwerpen of Den Haag, de Artesis Plantijn Projectweek in Antwerpen, de Internationale studiereis naar Berlijn en de jaarlijkse CONRIS Summer School die in 2021 in Barcelona (Spanje) wordt gehouden.

In november 2020 is voor het eerst de CONRIS Winter School gehouden, vanwege COVID-19 een online week, maar er zijn plannen om in de volgende jaren een fysieke week te houden. Verder is het ook mogelijk om een internationale week of project bij te wonen bij een van de Erasmus en CONRIS-partners van ons instituut.

Contactpersoon andere mogelijkheden in het buitenland 

Naam: Heidi van Houten
Email: heidi.vanhouten@hu.nl
Tel.: +31 (0)6-18967843

Internationalization@Home

Er zijn verschillende mogelijkheden om binnen het instituut internationalization@home te doen. Er zijn keuzecursussen beschikbaar met internationale onderwerpen en perspectieven, bijvoorbeeld de nieuwe keuzecursus CONRISk Lab.

Ook kun je een Engelstalige, internationale minor Criminal Justice Work kiezen. Aan deze minor nemen ook internationale studenten van buitenlandse hogescholen en universiteiten deel. Jaarlijks wordt er in maart een internationale week met gastcolleges, workshops en activiteiten georganiseerd. Voltijdstudenten IVK volgen in periode A van hun 3e studiejaar een verplicht internationaal blok.

Contactpersoon Internationalization@Home
Naam: Heidi van Houten
Email: heidi.vanhouten@hu.nl
Tel.: +31 (0)6-18967843

Bezoek voor HU-brede initiatieven op het gebied van internationalization@home deze pagina.

Click here for an English version of this page.