Options per institute

Instituut voor Veiligheid

INSTITUUT VOOR VEILIGHEID

 

1. Studie Buitenland / Study Abroad

  • Study Abroad is geen verplicht onderdeel van je studie.
  • Je kunt ervoor kiezen om in het kader van je minor in de tweede helft van jaar 3 (periodes C/D) of in  jaar 4 van je studie naar het buitenland te gaan.
  • Er zijn verschillende mogelijkheden bij buitenlandse Erasmus en CONRIS (www.conris.eu) partners van het Instituut voor Veiligheid (zie HU-site partneruniversiteiten).

Criteria en Selectie

  • Propedeuse.
  • Minimaal aantal ECTS per studiejaar vereist.
  • Goedkeuring van de Examencommissie IVV en intakecoördinator/study abroad coördinator.
  • Aanbeveling met betrekking tot taaleis.
  • Motivatie.
Contactpersoon voor Studie Buitenland/Study Abroad

Naam: Heidi van Houten. E-mail: heidi.vanhouten@hu.nl

2. Profileringstraject in het buitenland

In het 3e en 4e jaar van je IVK-studie is het mogelijk om (een deel van) je profileringstraject in het buitenland te doen. Dit betreft het uitvoeren van (een deel van) je kerntaken bij een organisatie in een ander land.

Het traject is inhoudelijk gelijk aan de situatie dat je in Nederland één of meerdere kerntaken bij een organisatie zou doen. Wel anders is dat je dit in een ander land doet, met een andere taal en cultuur. Dus de context waarbinnen je kerntaken uitvoert is anders.

Ook de ‘aanvliegroute’ naar het uitvoeren van een (deel van) je profileringstraject over de grens is anders. Dit begint vaak al eerder (een half jaar van tevoren), en vraagt meer ‘geregel’ vooraf.

Tijdens je profileringstraject word je dan ingedeeld bij één van de internationale leerteams, waarin ook de andere studenten internationale ambities hebben. Dit is inspirerend en extra leuk om in samen te werken.

Meer info:

Contactpersonen voor het internationaal profileringstraject 

Naam: Kyra Gevaerts. E-mail: kyra.gevaerts@hu.nl

Naam: Marlien Beuns. E-mail: marlien.beuns@hu.nl

3. Andere mogelijkheden in het buitenland

Er zijn verschillende, andere internationale mogelijkheden binnen het Instituut voor Veiligheid om voor kortere tijd naar het buitenland te gaan. Zoals de jaarlijkse, internationale studieweek met studenten van VIVES University Kortrijk in Antwerpen of Den Haag, de Artesis Plantijn Projectweek in Antwerpen, de Internationale studiereis naar Berlijn en de jaarlijkse CONRIS Summer School die in de zomer van 2024 in Noorwegen wordt gehouden.

Contactpersoon andere mogelijkheden in het buitenland 

Naam: Heidi van Houten. E-mail: heidi.vanhouten@hu.nl

4. Internationalization@Home

Op zowel de HU-minorsite als de Kies op Maat- site zijn internationale, Engelstalige minoren vinden. Deze minoren worden geheel of grotendeels in Nederland bij de betreffende hogeschool/universiteit gegeven. Soms is er een kort verblijf in het buitenland aan gekoppeld.

De opleiding Integrale Veiligheidskunde biedt zelf in de periodes C/D van het studiejaar de internationale, Engelstalige minor Criminal Justice Work aan. Aan deze minor nemen ook internationale studenten van buitenlandse hogescholen en universiteiten deel. Zie voor meer informatie: Criminal Justice Work | Minors (husite.nl)

Ook worden er binnen het instituut keuzecursussen beschikbaar met internationale onderwerpen en perspectieven, bijvoorbeeld de keuzecursus CONRISk Lab. In jaar 3 volgen studenten de cursus Internationale Betrekkingen en Veiligheid.

Ieder studiejaar in maart organiseert het Instituut voor Veiligheid een Internationale Week voor collega’s en studenten van het instituut, Hogeschool Utrecht, (andere) hogescholen en universiteiten in Nederland en internationale partneruniversiteiten, alsmede voor alumni, het werkveld en andere belangstellenden.

In deze week worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals gastcolleges, workshops, excursies en studiebezoeken. De Internationale Week 2024 vindt plaats van 4-8 maart 2024.

In het kader van Honours kunnen IVK studenten honoursopdrachten in het kader van Internationalisering doen. Op deze wijze kunnen studenten een extra uitdaging ervaren, waarbij men over (internationale) grenzen heen kijkt.

De opdrachten bieden studenten kansen om zich verder te verbreden en te verdiepen en daarmee een Honours ster te behalen.

Contactpersoon Internationalization@Home

Naam: Heidi van Houten. E-mail: heidi.vanhouten@hu.nl

Bezoek voor HU-brede initiatieven op het gebied van internationalization@home deze pagina.

Click here for an English version of this page.