Options per institute

Instituut voor Recht

For English, please scroll down

HBO-Rechten / SJD

Studie Buitenland

 • Study Abroad is niet een verplicht onderdeel van je studie
 • Je kunt tijdens je minor naar het buitenland
 • Tijdens studiejaar 3/4 kun je naar het buitenland

Criteria en Selectie

 • Propedeuse
 • Gemiddeld cijfer en/of minimaal aantal ECTS per jaar vereist
 • Goedkeuring van de examencommissie en/of intakecoördinator/study abroad coordinator
 • Taal eis
 • Motivatie
 • Ster potentieel

Contactpersoon voor Study Abroad
Binnen jouw instituut
Name: Bart Hoeijmaekers
Email: bart.hoeijmaekers@hu.nl

De inschrijfprocedure voor study abroad, lijst met partner universiteiten en praktische voorbereiding vind je op Ask HU – Study Abroad.

Meer weten? Bekijk de presentatie van het Instituut voor Recht.

Stage of Afstuderen Buitenland

Beschrijf hier wanneer studenten binnen jouw instituut de mogelijkheid hebben voor stage of afstuderen buitenland aan welke voorwaarden zij hiervoor moeten voldoen.

 • Stage of afstuderen in het buitenland is geen/ verplicht deel van de opleiding
 • Je kunt tijdens je/minor stage lopen in het buitenland
 • Tijdens studiejaar 4 kun je stage lopen in het buitenland
 • Je kunt niet afstuderen in het buitenland

Criteria en Selectie

Je kunt tijdens de reguliere stage niet in het buitenland lopen. Dit kan alleen tijden je minor periode

 • Goedkeuring manager HBO-R
 • Goedkeuring examen commissie
 • Goekdkeuring international relaties coordiantor HBO-R

Contactpersoon voor Stage of Afstuderen in het Buitenland

Binnen jouw instituut
Name: bart hoeijmaekers
Email: bart.hoeijmaekers@hu.nl

Andere mogelijkheden

Internationalization @ Home

School of Law

Study Abroad

 • Study Abroad is not a mandatory part of your study
 • You can go abroad during your minor
 • During your 3rd/4th study year you can go abroad

Criteria and Selection

 • First year certificate
 • Average grade and/or minimum amount of ECTS required per year
 • Approval of the exam board and/or intake coordinator/study abroad coordinator
 • Language requirements
 • Motivation
 • Honour potential

Contact person for Study Abroad
At your institute
Name: Bart Hoeijmaekers
Email: bart.hoeijmaekers@hu.nl

For the enrolment procedure, list of partner universities and practical information you can fin information in Ask HU – Study Abroad.

Internship or Graduation Abroad

 • Internship abroad is not a mandatory part of your programme
 • During your minor you can do an internship abroad
 • During regular internship you cannot go abroad
 • You are not allowed to graduate abroad

Criteria and Selection

Intership minor (during regular internship na)

 • Approval international relations coordinator hbo-r
 • Approval manager hbo-r
 • Approval examination board hbo-r

Contact person for Internship or Graduation Abroad
At your institute:
Name: Bart Hoeijmaekers
Email: bart.hoeijmaekers@hu.nl

Other Opportunities Abroad

Internationalization @ Home