Options per institute

Instituut voor Ecologische Pedagogiek

INSTITUUT VOOR ECOLOGISCHE PEDAGOGIEK

Bachelor Voltijd

Binnen de Bachelor Voltijd Ecologische Pedagogiek zijn er verschillende mogelijkheden om een deel van je studietraject in het buitenland te doen.
Bij de Bachelor Voltijd opleiding van Pedagogiek kun je naar het buitenland voor:
• Stage derde jaar; de eerste helft van je derdejaars stage
• Minor/Vrije Profilering in derde of vierde jaar
• Afstuderen vierde jaar

Buiten het curriculum om zijn er in alle jaren ook mogelijkheden om een buitenlandervaring voor een honoursster Internationalisering te doen.

Studenten kunnen hun buitenlandervaring in vrijwel alle landen invullen, mits de praktijkplek/ vrije profilering aansluit op de studie en er goedkeuring is gegeven door de coördinator Internationalisering (Yvonne Duivenvoorden). Daarnaast moeten stages inhoudelijk goedgekeurd worden door praktijkbureau, vrije profilering door de examencommissie en een afstudeervoorstel door de afstudeercommissie.

Veel van onze studenten gaan naar landen binnen Europa, zoals België, Denemarken, Noorwegen en Spanje of naar landen buiten Europa, zoals naar Curaçao, Zuid-Afrika, Suriname en Bali.

Stage derde jaar
Eén van de mogelijkheden om naar het buitenland te gaan, is tijdens je derdejaars stage. Je mag de eerste helft van je derdejaars stage in het buitenland lopen. Bij de meeste studenten zal dit zijn in periode A&B of in periode C&D van het derde studiejaar. De criteria voor je stageplek zijn hetzelfde als in Nederland. Je dient hiervoor toestemming te hebben van praktijkbureau en de coördinator Internationalisering.

Heb je interesse om in je derde jaar voor de eerste helft van je stage naar het buitenland te gaan, dan dien in periode C van het tweede jaar ter voorbereiding op je verblijf in het buitenland verplicht het Internationaal Studie Traject (IST) te volgen en met een voldoende af te ronden. Dit komt als honours ster Internationalisering op je diploma te staan.

Minor/Vrije Profilering in derde of vierde jaar
Tijdens het derde of vierde jaar van de opleiding kun je ook naar het buitenland voor je Vrije Profilering. Tijdens twee periodes (voor de meeste studenten zal dit periode A&B van het derde of het vierde jaar zijn) kun je bijvoorbeeld een (internationale) minor volgen op de HU, een (internationale) minor volgen aan een andere onderwijsinstelling in Nederland, een minor of vakken volgen aan een (partner)onderwijsinstelling in het buitenland (study abroad), of zelf een (internationaal) pakket samenstellen. De criteria voor de invulling van je Vrije Profilering in het buitenland, zijn hetzelfde als voor de invulling van een Vrije Profilering in Nederland.  Je dient hiervoor toestemming te hebben van de examencommissie en van de coördinator Internationalisering.

Indien je voor je Vrije profilering naar het buitenland wilt, dien je in het jaar hieraan voorafgaand (tweede of derde jaar) het Internationaal Studie Traject (IST) te volgen en met een voldoende af te ronden ter voorbereiding hierop.
Afstuderen
Ook tijdens je afstuderen heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. Je afstudeeropdracht mag namelijk ook in het buitenland verworven en uitgevoerd worden. De criteria voor de afstudeeropdracht in het buitenland zijn dezelfde als de criteria voor de afstudeeropdrachten in Nederland. Je dient hiervoor toestemming te hebben van de afstudeercommissie en van de coördinator Internationalisering.

Indien je tijdens je afstuderen naar het buitenland wilt, dien je in het derde jaar het Internationaal Studie Traject (IST) te volgen en met een voldoende af te ronden ter voorbereiding.

Honoursster Internationalisering alle jaren.
Studenten die tijdens hun studie buiten het curriculum om in het buitenland b.v. als vrijwilliger relevante internationale pedagogische werkervaring opdoen door bijvoorbeeld aan (ontwikkelings) projecten of kinderkampen mee te werken kunnen hiervoor in overleg een honoursster aanvragen. Belangrijk is dat je aangeeft welke persoonlijke en professionele leerervaringen je werkzaamheden/ studie opleveren en dat deze vergelijkbaar zijn met zo’n 5 EC aan studiebelasting. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Mariette van Laar. mariette.vanlaar@hu.nl.

Inspiratie met betrekking tot studeren in het buitenland of internationale ervaring in Nederland kun je vinden op https://husite.nl/gointernational/scope-on-the-globe/

Beurzen
Er zijn verschillende mogelijkheden om een tegemoetkoming te krijgen voor je verblijf in het buitenland.
• Indien je binnen Europa blijft voor stage, studie of afstuderen, kun je gebruik maken van een Erasmus+ beurs. Zie de website van International Office voor meer informatie.
• Indien je buiten Europa gaat en dus geen recht hebt op een Erasmus+ beurs, is er voor enkele studenten kans op een Holland Scholarship. Deze beurs wordt samen met het ministerie van OCW uitgegeven. Zie plan-van-aanpak-holland-scholarship-2022-2023 voor meer informatie.
• Na het afronden van je bachelor kun je een VSBfonds Beurs aanvragen voor een vervolgstudie of onderzoek in het buitenland. Voor info zie VSBfonds Beurzen.

 

Alle verdere informatie rondom Internationalisering staat beschreven in de Studiehandleiding Internationalisering 2022-2023. Deze staat op Canvas van Instituut Ecologische Pedagogiek bij Praktijk & Internationalisering.

Op 11 november van 14.00 tot 16.00 uur wordt in lokaal 2.42 op het Instituut Ecologische Pedagogiek ook een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd.

Mocht je verder nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Coördinator Internationalisering Yvonne Duivenvoorden yvonne.duivenvoorden@hu.nl