Options per institute

Instituut voor Ecologische Pedagogiek

Bachelor Voltijd

Binnen de Bachelor Voltijd Ecologische Pedagogiek zijn er verschillende mogelijkheden om een deel van je studietraject in het buitenland te doen.
Bij de Bachelor Voltijd opleiding van Pedagogiek kun je naar het buitenland voor:
• Stage derde jaar; de eerste helft van je derdejaars stage
• Minor/Vrije Profilering vierde jaar
• Afstuderen vierde jaar

Studenten kunnen hun buitenlandervaring in vrijwel alle landen invullen, mits de stageplek aansluit op de studie en er goedkeuring is gegeven door de coördinator Internationalisering (Yvonne Duivenvoorden).

Veel van onze studenten gaan naar Zuid-Afrika, Suriname, Bali, Curaçao, maar andere landen zijn ook mogelijk.

Alle informatie rondom Internationalisering staat beschreven in de Studiehandleiding Internationalisering 2020-2021. Voor vragen kun je contact opnemen met yvonne.duivenvoorden@hu.nl.

Stage derde jaar
Eén van de mogelijkheden om naar het buitenland te gaan, is tijdens je derdejaars stage. In het derde jaar van de opleiding Pedagogiek loop je 1120 uur stage. Dit staat gelijk aan 40 EC’s. Je mag de eerste helft van je derdejaars stage in het buitenland lopen. Dit staat gelijk aan 20 EC’s (en 560 uur). Bij de meeste studenten zal dit zijn in periode A&B van het derde studiejaar.
Zie voor meer informatie over stage lopen in het derde jaar de Stagehandleiding, die te vinden is op Canvas.

Heb je interesse om in je derde jaar voor de eerste helft van je stage naar het buitenland te gaan, dan dien je in het tweede jaar alle vijf de studiepunten voor Honors in te vullen met de voorbereiding op je buitenlandverblijf. Dit doe je door middel van het volgen van het Internationaal Studie Traject (IST) in Periode C.
Zie voor verdere informatie op Canvas Praktijk :
Studiehandleiding Internationalisering 2020-2021
Voorlichting buitenland stage derde jaar (filmpje)

 

Minor/Vrije Profilering vierde jaar

Ook tijdens het vierde jaar van de opleiding kun je naar het buitenland. In het vierde jaar van de opleiding bestaat er voor 30 EC’s een zogenaamde Vrije Profilering. Tijdens deze twee periodes (voor de meeste studenten zal dit periode A&B van het vierde jaar zijn) kun je bijvoorbeeld een (internationale) minor volgen op de HU, een minor volgen aan een andere onderwijsinstelling in Nederland, vakken volgen aan een (partner)onderwijsinstelling in het buitenland (study abroad), of zelf een pakket samenstellen.

Indien je tijdens deze periode naar het buitenland wilt, dien je in het derde jaar het Internationaal Studie Traject (IST) te volgen ter voorbereiding.
Zie voor verdere informatie op Canvas Praktijk :
Studiehandleiding Internationalisering 2020-2021
Voorlichting buitenland vierde jaar (filmpje)

 

Afstuderen vierde jaar

Ook tijdens je afstuderen heb je mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. Je afstudeeropdracht mag namelijk ook in het buitenland verworven en uitgevoerd worden. De criteria voor de afstudeeropdracht in het buitenland zijn dezelfde als de criteria voor de afstudeeropdrachten in Nederland. Zie hiervoor de studiehandleiding Bachelorproef, die te vinden is op SharePoint.
Indien je tijdens je afstuderen naar het buitenland wilt, dien je in het derde jaar het Internationaal Studie Traject (IST) te volgen ter voorbereiding.
Zie voor verdere informatie op Canvas Praktijk :
Studiehandleiding Internationalisering 2020-2021
Voorlichting buitenland vierde jaar (filmpje)
Voor vragen kun je contact opnemen met yvonne.duivenvoorden@hu.nl.
Inspiratie met betrekking tot studeren in het buitenland of internationale ervaring in Nederland kun je vinden op https://husite.nl/gointernational/scope-on-the-globe/

Beurzen
Er zijn verschillende mogelijkheden om een tegemoetkoming te krijgen voor je verblijf in het buitenland.
• Indien je binnen Europa blijft voor stage, studie of afstuderen, kun je gebruik maken van een Erasmus+ beurs. Zie de website van International Office voor meer informatie.
• Indien je buiten Europa gaat en dus geen recht hebt op een Erasmus+ beurs, kun je gebruik maken van het Mobiliteitsfonds. Meer informatie is te verkrijgen via yvonne.duivenvoorden@hu.nl
• Ook maken er ieder jaar enkele studenten kans op het Holland Scholarship. Deze beurs wordt samen met het ministerie van OCW uitgegeven. Zie plan-van-aanpak-holland-scholarship-2019-2020 voor meer informatie. Criteria voor het verkrijgen van een Holland Scholarship zijn: geen studieachterstand, bovengemiddelde cijfers of potentie op Honours-ster Internationaal Perspectief. Sociaal maatschappelijke betrokkenheid kan de doorslag geven bij twijfel. Meer informatie is te verkrijgen via yvonne.duivenvoorden@hu.nl.
• Na het afronden van je bachelor kun je een VSBfonds Beurs aanvragen voor een vervolgstudie of onderzoek in het buitenland. Voor info zie VSBfonds Beurzen.