Opdrachtgevers
UMC Utrecht

UMC Utrecht

Naam organisatie: UMC (Universitair Medisch Centrum Utrecht)
Sector: Zorg en Welzijn
Aantal medewerkers: meer dan 12.000
Organisatieonderdeel: Afdeling Innovatie, cluster Medisch Technologie & Technische Fysica

‘‘Het Scompany team heeft ons goed geholpen met het in kaart brengen van de zichtbaarheid van onze afdeling in het ziekenhuis.’’ – Joris Jaspers, hoofd Innovatie

Resultaat

Om antwoord te kunnen geven op de vraag “Op welke manier kan communicatie ingezet worden om te zorgen dat medewerkers verbeterpunten in de technische zorg identificeren en delen met de afdeling innovatie, zodat de communicatie kan bijdragen aan het blijven verbeteren van de zorg?” zijn dmv onderzoek verschillende punten in kaart gebracht: de huidige situatie en gewenste situatie van de afdeling innovatie en de ‘GAP’ hiertussen. Hoe de afdeling innovatie van de huidige naar de gewenste situatie kan opschuiven is verwerkt in een stappenplan waarin advies gegeven wordt over de korte-, middellange- en lange termijn op operationeel-, tactisch- en strategische niveau.

Aanpak

Om een beter beeld te krijgen van de huidige situatie is er gekozen voor kwantitatief onderzoek en om voor meer diepgang is gekozen voor kwalitatief onderzoek. Door gebruik te maken van verschillende onderzoeksstrategieën is een duidelijk beeld gecreëerd van de situatie en hoe deze aangepakt kon worden.

Scompany team: Anne Bartels, Sherilyn Slaghek, Fleur Verbrugge en Charlotte van der Zalm