Keuzecursussen en Pre-masters

Oncologische Zorg – 2022

Korte beschrijving
Sinds 2009 is kanker doodsoorzaak nummer één in Nederland. Tegelijkertijd is, door verbeteringen in diagnostiek en behandeling, de levensverwachting voor patiënten met kanker toegenomen. Door de verbeteringen en zorg op maat, is het van belang dat verschillende disciplines goed met elkaar samenwerken. De verpleegkundige kan, als spin in het web in de oncologische zorg keten, zorg dragen voor optimale zorg. 
De verpleegkundige moet de eventuele symptomen vroegtijdig signaleren, beoordelen, communiceren en vaak ook behandelen. De begeleiding van patiënt en naasten is voor een groot deel een taak van de verpleegkundige. De verschuiving van behandelingen van kliniek naar polikliniek en dagbehandeling, heeft als gevolg dat in de kliniek vooral intensieve en complexe zorg wordt gegeven. Daarnaast krijgen veel verpleegkundigen, door die verschuiving van behandeling, in de eerste lijn te maken met oncologische zorg. Kortom een groot gedeelte van de verpleegkundige beroepsgroep zal vroeg of laat te maken krijgen met patiënten met kanker. Om te begrijpen wat kanker is en wat de impact kan zijn, is het belangrijk om kennis te hebben van het ontstaan van de verschillende vormen van kanker, de diagnostiek, stadiëring, behandelmogelijkheden en prognoses. Deze onderwerpen worden, in combinatie met tools voor verpleegkundigen, behandeld in de keuzecursus oncologische zorg. Tevens wordt er in de keuzecursus oncologische zorg aandacht besteed aan het interdisciplinair samenwerken binnen de oncologie. 

Lesopzet
Binnen de keuzecursus oncologische zorg werk je samen met je leerteam en krijg je wekelijks ongeveer 6 uur contactonderwijs van o.a. (gast) docenten uit de oncologische zorg praktijk. Tijdens de lesdagen worden diverse leeractiviteiten aangeboden. De nadruk ligt op integrale leeractiviteiten maar ook voor conceptuele leeractiviteiten is ruimte. De keuzecursus maakt gebruik van vooraf vastgestelde literatuur in combinatie met literatuur die door de student zelf wordt gezocht. Daarnaast wordt van de studenten verwacht dat zij onbegeleid samenwerken in het leerteam, voor het behalen van de leeruitkomsten. 

Lesdag
De lessen worden op één dag gegeven. Voor studiejaar 2022/2023 zal dit dinsdag zijn.

Toetsing
De keuzecursus oncologische zorg wordt afgesloten met twee toetsen. Door middel van een meerkeuzevragen toets wordt het kennisniveau getoetst. De tweede deeltoets bestaat uit het maken van een schriftelijk beroepsproduct.

Keuzecursus de oncologische zorg

Cursus wordt getoetst op basis van twee deeltoetsen Individueel Summatief
Eerste deeltoets bestaat uit het maken van de multiple choice toets x x
Tweede deeltoets bestaat uit een beroepsproduct x

Tabel: toetsvormen 1

Geschikt voor
Studenten verpleegkunde in de hoofdfase van de opleiding zijn de primaire doelgroep van dit profileringsonderwijs. 

Groepsgrootte
De groepsgrootte varieert van minimaal 10 tot maximaal 16 studenten.

Inschrijving via Osiris!
EC ​ 15
Osiris-code ​ GKO-ONCOZO-18
Periode​ A, B, C en D
Contactpersonen​ Tetske Knobbe Hampel
E-mail ​ Oncologische Zorg Profilering Bachelor Verpleegkunde oncologischezorg.bvk@hu.nl
Verantwoordelijk ​ Instituut Verpleegkundige Studies (IVS)​