Keuzecursussen en Pre-masters

Vitaal bedreigd – 2024/2025

Wil jij meer weten over hoe je vroegtijdig een vitaal bedreigde patiënt kan signaleren, prioriteiten kan stellen in de benodigde zorg en dit goed kan communiceren met je collega’s en andere disciplines? Dan is deze keuzecursus echt iets voor jou!

Ingangseisen
Je bent student aan de Hogeschool Utrecht met afstudeerrichting de Bachelor Verpleegkunde.

Inhoud cursus
Wat doe jij wanneer je geconfronteerd wordt met een vitaal bedreigde patiënt? Adequaat handelen is essentieel als de vitale functies (ademhaling, circulatie en hersenfunctie) bedreigd zijn, maar er is geen reden tot paniek: de ABCDE-methodiek geeft hierbij namelijk veel houvast. Deze cursus biedt verdieping bij het bieden van verantwoorde zorg aan de volwassen zorgvrager waarvan de vitale functies bedreigd zijn. Elke week behandelen we een ander thema binnen de ABCDE-methodiek. Binnen elk thema zoeken we verdieping door te klinisch redeneren met bijpassende casuïstiek en het oefenen van vaardigheden die je nodig hebt bij de eerste opvang van vitaal bedreigde patiënten. Hierin maken we graag gebruiken van jullie eigen ervaringen en zoeken steeds de verbinding tussen theorie en praktijk. In de keuzecursus wordt met name in gegaan op de eerste opvang, verpleegkundige diagnostiek en interventies van patiënten met:

  • luchtweg- en ademhalingsproblemen (A en B)
  • een circulatiestoornis (C)
  • een bewustzijnsstoornis (D)
  • complexe problematiek bij meerdere bedreigde vitale functies (E)

Hierbij komen onder andere aanbod: oorzaken, symptomen, diagnostiek en medisch-verpleegkundige behandeling van onderwerpen als bedreigde luchtweg, respiratoire insufficiëntie, hartproblematiek, shock, CVA, hypoglykemie en sepsis.

Lesdagen en lestijden en verdere organisatie
De cursus wordt aangeboden in blok A, B, C en D. Het face-to-face deel van de cursus wordt aangeboden op 1 hele studiedag in de week, op maandag of woensdag. Deze dag van 8 uur zal een hoorcollege, twee werkcolleges en vaardigheidsonderwijs omvatten. Onderwerpen worden door een (gast)docent verder toegelicht/uitgediept en er is de mogelijkheid om vragen te stellen.

De overige studie-uren vinden plaats via zelfstudie en door leren in een leerteam (32 SBU). Via de leeromgeving op CANVAS wordt studiemateriaal passend bij het wekelijks thema aangeboden om de face-to-face bijeenkomsten voor te bereiden. Studenten vormen een leerteam waarin, passend bij het thema, artikelen bestudeerd worden en studieopdrachten gemaakt worden. Met het leerteam worden ook eigen presentaties voorbereid.

Toetsing

  • Toets 1: Kennistoets
  • Toets 2: Beroepsopdracht schrijven
  • Toets 3: Vaardigheidstoets (performance assessment)

Studiemateriaal
Gafni, A., & Heesterbeek, E. (2021). Klinisch redeneren met de ABCDE-methode. ExpertCollege. Hierbij hoort ook een digitale versie en e-learning via Expert College, terug te vinden op https://www.klinischredeneren.nl

Procedure
Ongeveer één week voorafgaand aan de startdatum van de cursus zal de CANVAS site voor dat blok gepubliceerd worden. Je ontvangt dan via de mail een uitnodiging om deel te nemen. Na het accepteren van de uitnodiging heb je toegang tot de site.

Over de klassenindeling wordt je ongeveer twee weken van te voren geïnformeerd, er is dan nog ruimte om onderling te ruilen. Vriendelijk verzoek om hier niet eerder e-mails over te sturen.

​Inschrijving via Osiris!
Osiris-code​ GKO-VITAAL-17
Start​ A, B, C en D
Contactpersoon​ Lidia Dudink
E-mail​ lidia.dudink@hu.nl
Verantwoordelijk​ Instituut voor Verpleegkundige Studies​