Keuzecursussen en Pre-masters

Wijkzorg eerstelijnszorg in de wijk – 2024/2025

Ingangseisen
Deze cursus is bedoeld voor studenten Verpleegkunde met- en zonder wijkervaring. Interesse hoe je je rol als HBO-wijkverpleegkundige kunt vormgeven is het belangrijkst.

Inhoud
Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Hierdoor zijn er steeds meer ouderen die behoefte hebben aan zorg. Als wijkverpleegkundige ben je de spil in de wijk en heb je vanaf de zorgstart het eerste contact met de cliënt om de benodigde zorg vast te stellen. Deze zorgvraag inventariseer je middels het afnemen van een anamnese. Het uitgangspunt hierbij is dat je je niet richt op de aangevraagde zorghandeling, maar je een compleet beeld vormt van de gezondheidssituatie van de cliënt (m.b.v. screeningsinstrumenten). Op basis hiervan doe je als wijkverpleegkundige een uitspraak over de benodigde zorg- en zorgduur en stel je een (integraal) zorgplan op. Als indicatorsteller ben je namelijk eindverantwoordelijk voor de hoeveelheid zorg die je inzet en de uitvoering hiervan binnen het wijkteam.
Zo werk je in de wijk intensief samen met de ergotherapeut, diëtist, fysiotherapeut, praktijkondersteuner huisarts, de huisarts, casemanager Dementie en social worker. Tijdens deze keuzecursus wordt inzichtelijk gemaakt hoe je proactief kunt samenwerken,  welke informatie je van ze nodig hebt en hoe je effectief met de huisartsenpraktijk en andere wijkpartners kunt samenwerken.
Een belangrijk aspect van je rol als wijkverpleegkundige is namelijk de cliënt zo lang als mogelijk zelfstandig houden en je kennis en kunde over te dragen (aan de cliënt en betrokkenen), zodat deze na een periode van ondersteuning weer zelfstandig verder kunnen. Denk hierbij aan het aanleren van de verzorging van een wond, het leren meten van de bloedsuiker, het leren bestellen van benodigde materialen en het leren meten van bijvoorbeeld de bloeddruk.
Tijdens deze keuzecursus komen er verschillende patiëntencategorieën voorbij. Je komt namelijk als wijkverpleegkundige bij verschillende doelgroepen waaronder cliënten met Dementie, Parkinson, MS, hart- en nierfalen en andere chronische ziekten. Je leert in deze keuzecursus hoe je als wijkverpleegkundige invloed kunt uitoefenen op zorgresultaten (valincidenten, ondervoeding, ziekenhuisopnames, overlijden, sterven op plaats van voorkeur) en op welke manier je advanced care planning vormgeeft.

Doelstelling

Na het volgen van deze cursus:

 • Kan de student op basis van een anamnese de verpleegkundige zorgvraag vaststellen.
 • Een zorgplan opstellen (Omaha) met behulp van de handreiking verpleegkundig proces.
 • Kun je op een concrete manier de zelfredzaamheid bevorderen bij verschillende typen zorgvragers.
 • Ben je goed voorbereid op het werken binnen het wijkteam als startend wijkverpleegkundige.
 • Leer je de omslag te maken van “zorgen voor” naar “zorgen dat” (van de zorg zelf verlenen, naar het anders organiseren van de omstandigheden zodat het wijkteam niet meer nodig is).

Cursusopbouw
Gedurende het keuzeblok van 10 onderwijsweken worden in week 1 t/m 8 projectgroep bijeenkomsten gehouden met ondersteunende colleges. Elke week staan er verschillende thema’s centraal. Onderwerpen worden door een (gast)docent verder toegelicht/uitgediept en er is de mogelijkheid vragen te stellen.
Per lesdag is heb je max 6 uur contactmomenten met je leerteam onder begeleiding van een docent. De overige uren zal je besteden met zelfstudie met of zonder je leerteam. De begeleiding van de docent is dan vraaggestuurd. Er wordt gewerkt met de digitale leeromgeving Canvas.
Onderstaande thema’s komen aan bod tijdens deze cursus:

 • Inzet van zorgtechnologie binnen de wijk
 • Shared decision making
 • Verpleegkundig Leiderschap
 • Kwetsbare ouderen
 • Uitleg over het toepassen van het normenkader indiceren, expertisegebied en het kwaliteitskader wijkverpleging.
 • Anamnese afnemen bij een simulatiepatiënt
 • Omaha indiceren cursus
 • Praktijkopdracht en meelopen met de wijkverpleegkundige
 • Beroepsprofiel van de “Wijkverpleegkundige”
 • Diabetes
 • Benzodiazepineverslaving
 • Eenzaamheid signaleren en de richtlijn “eenzaamheid onder ouderen”.
 • Ethiek in de wijk
 • Dementie en de rol van de Casemanager
 • Financiering van de zorg (ZWV, WLZ, VPT, WMO, PGB)
 • Mantelzorger
 • Stemmingsstoornissen (depressie en manie)
 • Terminale zorg
 • Angststoornissen
 • Grensoverschrijdend gedrag en intimidatie in de wijk
 • Het opstellen van zelfstandige teams – ZZP’erschap
 • Multidisciplinair samenwerken
 • Stagedag, de wijk in! 

Lesdagen en lestijden

 • Er is 1 lesdag per week. De lessen worden op donderdag gegeven.
 • Studielast: fulltime onderwijs: 15 EC=15 x 28 uur= 420 uur in 10 weken.
 • Maximaal 6 contacturen per week. De rest is zelfstudietijd of werken in groepen.
 • Maximaal 30 studenten.

Toetsen en beoordelingscriteria

 • Formatief:    afnemen van een anamnese bij een patiënt in de praktijk
 • Eventueel bij een simulatiepatiënt (zonder beoordeling)
 • Summatief:  Kennistoets    50%
 • Summatief:  Portfolio-opdracht: (waaronder het maken van een zorgplan op basis van je anamnese)  50%

Verplichte boeken:
Binnen deze cursus worden er alleen boeken gebruikt van de verplichte boekenlijst. Je hoeft hier geen nieuwe boeken voor aan te schaffen.

 1. Bakker, T. e.a. Klinisch Redeneren bij ouderen: Functiebehoud in levensloop perspectief (3e druk). Houten: Bohn Stafleu van Lochem.
 2. Nic- en Noc app: Verpleegkundige interventies Bulechek, Gloria | Bohn Stafleu Van Loghum | (2020 versie) en Verpleegkundige zorgresultaten Moorhead, Sue | Bohn Stafleu Van Loghum |(2020 versie)
 3. Vermeulen, H., Holleman, G., Huis, A., Ista, E., & Lalleman, P. (Reds.). (2020). Verpleegkundig leiderschap (3de, herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Inschrijven ​via Osiris!
Vorm​ Blok
Osiris-code ​ GKO-WIJK-22
Periode​ B en C
Contactpersoon ​ Alina Blotenburg
E-mail ​ Alina.blotenburg@hu.nl
Verantwoordelijk​ Instituut Verpleegkundige Studies (IVS)​