Keuzecursussen en Pre-masters

Leiderschap en innovatie – 2024/2025

 

‘Iedere HBO-er die het verschil wil maken op de afdeling zou deze cursus moeten volgen’ (Joost, verpleegkundige Chirurgie). ‘Ik heb veel geleerd over organisaties en verbeteringen maar vooral ook over mijn rol hierin’ (Merle, wijkverpleegkundige). ‘Eindelijk kon ik het probleem aanpakken wat al jaren bleef sluimeren in het team’ (Ahmed, verpleegkundige GGZ).

Inhoud
Verbeteringen en veranderingen, iedereen heeft er dagelijks mee te maken. De manier waarop deze verbetering of verandering slaagt hangt van veel factoren af.

In deze keuzecursus leer jij welke invloed jij als HBO-verpleegkundige op verander- en verbeterprocessen kunt hebben. Je leert hoe belangrijk verbinding en communicatie zijn. En vooral ook hoe je gebruik kunt maken van persoonlijk leiderschap om invloed te kunnen uitoefenen binnen jouw organisatie.

Doelstelling
Na volgen van deze keuzecursus is de student in staat om:

  • zichzelf te ontwikkelen en profileren in verpleegkundig leiderschap
  • een verbetertraject op te zetten en uit te voeren
  • hierbij kennis en vaardigheden over organisatie-, verander-, en implementatiemanagement in te zetten
  • het team te motiveren en te coachen binnen het verbetertraject.
  • om te gaan met weerstand en andere beïnvloedende factoren

Doelgroep
Duaal of deeltijd studenten van de Bachelor Verpleegkunde of een van de andere zorgopleidingen. Deze cursus vraagt ervaring in de zorgpraktijk en een werkplek gedurende de cursus.

Toetsing
De leeruitkomsten worden getoetst door middel van:

  • een portfolio met een veranderverslag
  • presentatie verandering
  • een theorietoets

Programma
De cursus duurt 10 weken, wordt op dinsdag gegeven en omvat 15 EC. 

Werkvormen
Werkcolleges, workshops en themabijeenkomsten.

Je wordt gedurende het traject uitgedaagd tot actief, interactief, probleemgericht en reflectief leren. Dit wordt aangevuld met kernachtige ‘’state of art’’ colleges, een digitale leeromgeving en ondersteuning bij het vinden en analyseren van relevante literatuur. Tijdens de cursusdagen zal ook veelvuldig worden gewerkt met realistische praktijkscenario’s en gestructureerde reflectiemomenten. Parate feitenkennis en het op maat reproduceren en adequaat kunnen hanteren en het kritisch en professioneel omgaan met relevante praktijksituaties zijn de basis.

Groepsgrootte
Minimaal 8, maximaal 16 deelnemers.

Studiemateriaal
Gedurende de cursus kan je gebruik maken van de digitale leeromgeving waarop materialen worden aangeboden.

Verplichte literatuur
Brug, J., Assema van P., Lechner, L. (2022). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Een planmatige aanpak. Koninklijke van Gorcum BV, Assen.

Inschrijven via Osiris!
Osiris-code GKO-LEIDIN-20
Periode B en D, lesdag op dinsdag
Contactpersonen Gerlien Roke
E-mail Gerlien.roke@hu.nl
Verantwoordelijk Instituut Verpleegkundige Studies