Keuzecursussen en Pre-masters

Kind in zorg deel 2 Het Kind met een (chronische) aandoening – 2024/2025

Ingangseisen
De keuzecursus is beschikbaar voor studenten Verpleegkunde.

De toelatingseisen zijn dat je:

 • Een passieve beheersing van de Engelse taal en een Engelse tekst kan lezen en begrijpen;
 • Kennis van de menselijke anatomie en fysiologie hebt of bereid bent aanvullende literatuur hierover te bestuderen.

Studentprofiel
De student die geïnteresseerd is in de zorg en problematiek voor kinderen met een (chronische) aandoening en hun gezin.

Perspectieven op de arbeidsmarkt
Voor verpleegkunde studenten die hun 4e stage op een kraamafdeling of kinderafdeling willen lopen, kan deze keuzecursus een pré zijn in hun CV en sollicitatiebrief.

Cursusinhoud
Bij de keuzecursus Kind in Zorg deel 2 ligt de focus op het kind met een (chronische) aandoening en heeft een duidelijk medisch en (kinder)verpleegkundig karakter. De zorg voor een kind stelt hoge eisen aan zorgprofessionals die zich niet alleen in een kind moeten verdiepen, maar ook oog moeten hebben voor het bredere systeem (ouders, broertjes en zusjes, familie en vriendjes) waar het kind onlosmakelijk mee is verbonden. Een opname in een ziekenhuis of een andere zorginstelling heeft grote impact op een kind en het gezin, dit geldt zowel voor een kind dat vanwege een somatische aandoening wordt opgenomen als voor een kind met een psychiatrische aandoening.

In de keuzecursus Kind in Zorg deel 2 worden bijna alle kinderspecialismen behandeld. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan de (verpleegkundige en medische) zorg voor kinderen met

 • een aangeboren hartafwijking
 • nefrologische problematiek
 • neurologische aandoeningen
 • oncologische aandoening
 • chirurgische problematiek
 • Cystic Fybrosis, astma
 • diabetes Mellitus
 • psychiatrische problemen

Binnen deze keuzecursus krijgen verschillende vakgebieden een plaats zoals verpleegkunde, geneeskunde, maar ook psychologie, fysiotherapie, diëtiek, ethiek, recht en pedagogiek. Daarnaast vormen thema’s als interculturaliteit, hechting, professionele houding, belevings- en ontwikkelingsgerichte zorg een rode draad door deze keuzecursus. Je krijgt inzicht in wat het voor een kind betekent om met een chronische aandoening op te groeien en welke impact dit op het kind en het gezin heeft. De student wordt uitgedaagd met een open blik mee te gaan in de wereld van het kind en het gezin voor wie gezond opgroeien geen vanzelfsprekendheid is!

Er zijn hoor- of responsiecolleges, werkcolleges en vaardigheidslessen. De werkcolleges vragen naast een persoonlijke voorbereiding ook voorbereiding met medestudenten bij groepsopdrachten. Uitwerkingen van de opdrachten worden teruggekoppeld naar de groep op de lesdag.

Lesdagen en lestijden
De lesdagen zijn dinsdag OF donderdag.
Op beide dagen is er capaciteit voor 2 groepen van 16 studenten.
De lesdag en groepsindeling wordt een week voor start van de minor bekend gemaakt.

De keuzecursus is in blok A (alleen op dinsdag), blok B (zowel op dinsdag als donderdag) en blok D (zowel op dinsdag als op donderdag) te volgen.

Studielast: fulltime onderwijs: 15 EC=15 x 28 uur= 420 uur in 10 weken.
De studiebelasting is berekend op 40 uur per week. Dit zijn 8 contacturen op de lesdag en 32 uur voorbereiding, uitwerking van (groeps)opdrachten.

De les- en toetsroosters worden vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar.

Leerdoelen
Na deze keuzecursus:

 • heb je kennis van de verschillende chronische aandoeningen die kunnen voorkomen bij kinderen en jongeren;
 • heb je inzicht in de impact van een chronische ziekte op de ontwikkeling en het leven van het kind en de impact van de ziekte binnen het gezin;
 • kun je aangeven welke behandeling en begeleiding kinderen en jongeren nodig hebben bij een chronische ziekte;
 • heb je kennis van juridische aspecten die van belang zijn in de zorg en behandeling voor kinderen en jongeren.

Toetsing

 • Toets 1: open vragen toets;
 • Toets 2: vakblad maken over een kind met een zelfgekozen (chronisch) ziektebeeld. Opdracht voor onderzoekend vermogen die ingaat op de vraag “Wat betekent het voor de ontwikkeling van een kind om opgenomen te zijn in een ziekenhuis of andere zorginstelling?”.
 • Toets 3: presentatie.

Literatuur
Er wordt gewerkt met de digitale leeromgeving Canvas. Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van het boek:

Leerboek Kinderverpleegkunde. (Ulijn-ter Wal, R., Masolijn-den Ridder, K., (2018)
Leerboek kinderverpleegkunde, Bohn Stafleu van Loghum).
Het Leerboek Kinderverpleegkunde is via de BSL-academie als e-boek tegen een gereduceerd tarief te koop.

Andere verplichte literatuur wordt op Canvas beschikbaar gesteld.

EC ​ 15​
Vorm​ Lesdag: dinsdag of donderdag. Gemiddeld 8 contacturen per week.​
Osiris-code ​ GKO-KZ.2-18
Periode​ Blok A, B en D
Contactpersonen​ Suzanne van de Peppel
E-mail ​ Suzanne.vandepeppel@hu.nl
Verantwoordelijk​ Instituut Verpleegkundige Studies (IVS)​