Keuzecursussen en Pre-masters

Zorg aan mensen met een psychische kwetsbaarheid – 2022

Ingangseisen
Studeer je bij de opleiding verpleegkunde, social work of vaktherapie dan kun jij je inschrijven. Volg je een andere opleiding, dan kun je een motivatiemail sturen en een gesprek aanvragen met Josette van Klaren.

Korte beschrijving
Het hebben van een psychische kwetsbaarheid komt veel voor en de kans is groot dat je zelf of in je eigen omgeving hier mee te maken krijgt. Soms leidt zo’n kwetsbaarheid tot gezondheidsproblemen en heeft iemand verpleegkundige zorg en begeleiding nodig.
Binnen deze cursus leer je herstelondersteunend werken binnen de psychiatrie en daarmee de patiënt te ondersteunen in het herstel van gezondheid, maatschappelijke rollen en eigen identiteit. In deze cursus vergoot je zowel je kennis als je communicatieve vaardigheden. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan psychopathologie, behandelmogelijkheden, verschillende methodieken en interventies, maar ook aan de ethische en juridische kaders. Deze kennis pas je toe in het klinisch redeneren rondom casuïstiek. Tevens staan jouw eigen rol en kwaliteiten als hulpverlener centraal.
Je verdiept je in onderwerpen die jij interessant vindt en gaat ook een dag meelopen binnen een psychiatrische afdeling of andere behandelsetting. Door de ontmoetingen met ervaringsdeskundigen en praktijkexperts zul je genuanceerder tegen de krachten en beperkingen van patiënten en hun sociale netwerk aankijken. Naast de verschillende psychiatrische aandoeningen komt bijvoorbeeld aan bod: somatiek in de psychiatrie, medicatie en bijwerkingen, omgaan met suïcidale gedachten, het gebruik van e-health en de risico-inschatting bij iemand met een psychose op een psychiatrische afdeling. 

Lesdagen en lestijden
De cursus vindt plaats in blok A en C. Per lesweek zijn er gemiddeld 7 contacturen op één lesdag per week. De lessen zullen zoveel mogelijk op donderdag worden geroosterd. De beschikbaarheid van gastdocenten en werkbezoeken in de psychiatrie kunnen voor uitzonderingen zorgen.

Kosten en studiematerialen
Via de cursuswebsite wordt de meeste literatuur beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn er een aantal boeken die aanbevolen worden, de meeste hiervan zijn te leen in de HU bibliotheek.

Toetsing

  • Toets 1: Portfolio met deelopdrachten
  • Toets 2: Case study
​Inschrijven via Osiris!
Blok Blok A en C, lesdag donderdag
Osiris-codes​ GKO-PSYKW-19
Contactpersoon​ Josette van Klaren
E-mail​ josette.vanklaren@hu.nl
Verantwoordelijk​ Instituut voor Verpleegkundige Studies​