Keuzecursussen en Pre-masters

Ageing: Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie – 2024/2025

Voertaal: Nederlands

Cursusomschrijving
In de cursus gaan we in op de diverse aspecten van gerontologie en geriatrie. Daarbij gaat het om fysieke, sociale, cognitieve veroudering en thema’s als levensloop, persoonlijkheidsontwikkeling en zingeving. Eén van de doelen van de cursus is de student bewust te maken van normale verouderingsprocessen die gedurende het leven plaatsvinden, zodat de student beter kan signaleren wat gezond en wat afwijkend is. Ook worden er diverse lessen klinisch redeneren bij geriatrische problemen verzorgd. Daarnaast geven experts uit het werkveld gastcolleges over onder andere visus, seksualiteit en intimiteit, dementie, en probleemgedrag bij dementie.

De student maakt tijdens de cursus een opdracht waarbij de inhoud van colleges en literatuur worden toegepast op de levensloop van een oudere persoon. Hiervoor voert de student bij aanvang van de cursus een geriatrisch assessment uit bij een oudere met behulp van diverse risico-signaleringsinstrumenten. De student ontwikkelt vervolgens een zorgplan op basis van de resultaten van de signaleringsinstrumenten, het geriatrisch assessment, de bijbehorende stroomschema’s en de behandelde literatuur. Het doel hiervan is studenten bewust te maken van het complete proces van screening, assessment en diagnostiek tot en met het uitvoeren van het multidisciplinair behandelplan rondom kwetsbare ouderen, zowel in de wijk als in de geriatrische setting in de kliniek. Om te kunnen komen tot een goed zorgplan is het belangrijk dat studenten zich bekwamen in klinisch redeneren bij geriatrische problemen. In de cursus wordt daarom veel geoefend in het klinisch redeneren in acute situaties bij zorgvragers met geriatrische problemen.

VGG aantekening (Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie)
Studenten van Bachelor Verpleegkunde kunnen in aanmerking komen voor de VGG aantekening van Actiz. Hiervoor zijn de volgende eisen gesteld:

  • 15 EC keuze onderwijs Ageing;
  • 4e jaars opdracht Klinisch Redeneren binnen stage PL4 moet over een oudere gaan;
  • Opdracht advies (afstuderen) moet gerelateerd zijn aan een oudere-onderwerp;
  • VGG competenties kunnen oefenen en toepassen (in minimaal 20 weken stage gedurende de laatste fase -2 jaar- van de opleiding) in één of meer zorgorganisaties in de VVT-branche (verpleeghuis/verzorgingshuis/geriatrie afdeling ziekenhuis/wijkverpleging/gerontopsychiatrie).

Indien je niet kunt voldoen aan punt 2 of 3, kan in overleg in een aantal gevallen door middel van extra opdrachten alsnog voldaan worden aan de criteria.

Indien je niet kunt voldoen aan punt 4, doordat je stage hebt gelopen binnen andere sectoren, dien je binnen vijf jaar na diplomering aantoonbaar 20 weken (met minimaal 3 dagen per week) aan de VGG-competenties te hebben gewerkt in de VVT-branche.

Wil je verdere informatie? Stuur een mail naar  VGG.bvk@hu.nl

Verplichte literatuur

  • Bakker, T., Habes, V., Quist, G., van der Sande, J., & van de Vrie, W. (2019). Klinisch redeneren bij ouderen: Functiebehoud in levensloopperspectief. Bohn Stafleu van Loghum.
  • Schim van der Loeff-van Veen. R. (2017). Geriatrie. Bohn Stafleu van Loghum.

Overige literatuur wordt beschikbaar gesteld tijdens de cursus op de digitale leeromgeving.

Toetsing
Levensloopopdracht in combinatie met geriatrisch assessment en zorgplan.
Kennistoets Gerontologie en Geriatrie.

Lesdagen en lestijden

Dinsdag 9.00- 17.00 uur

​Omschrijving Gegevens
EC ​ 15
Vorm​ Blok: Dinsdag
Osiris-code ​ GKO-AGEING-18
Periode​ A en C
Contactpersonen​ Louise van Tilburg
E-mail ​ VGG.bvk@hu.nl
Verantwoordelijk ​ Instituut Verpleegkundige Studies (IVS)​