Keuzecursussen en Pre-masters

Ageing: Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie – 2022

Voertaal: Nederlands

Cursusomschrijving
In de cursus wordt stilgestaan bij alle aspecten van gerontologie en geriatrie. Daarbij gaat het om fysieke, sociale, cognitieve veroudering en thema’s als levensloop, persoonlijkheidsontwikkeling en zingeving. Één van de doelen van de cursus is de student bewust te maken van normale verouderingsprocessen die gedurende het leven plaatsvinden, opdat de student beter kan signaleren wat gezond en wat afwijkend is. Ook worden er diverse lessen klinisch redeneren bij geriatrische problemen verzorgd.

Daarnaast worden een aantal bijeenkomsten gehouden door experts uit het werkveld over o.a. visus, huidletsel, seksualiteit en intimiteit, dementie, en probleemgedrag bij dementie.

In een levensloopopdracht wordt de inhoud van de hoorcolleges en literatuur toegepast op de levensloop van een oudere persoon. De student voert bij aanvang van de cursus een geriatrisch assessment uit bij een oudere met behulp van diverse risicosignaleringsinstrumenten. De student ontwikkelt een zorgplan op basis van de resultaten van de signaleringsinstrumenten, het geriatrisch assessment, de bijbehorende stroomschema’s en de behandelde literatuur.

Het doel is studenten bewust te maken van het proces van screening assessment en diagnostiek tot en met het uitvoeren van het mutidisciplinair behandelplan rondom kwetsbare ouderen, zowel in de wijk als de geriatrische setting in de kliniek. Om te kunnen komen tot een goed zorgplan is het belangrijk dat studenten zich bekwamen in klinisch redeneren bij geriatrische problemen. In de cursus wordt daarom veel geoefend in het klinisch redeneren in acute situaties bij zorgvragers met geriatrische problemen.

VGG aantekening (Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie)
Studenten van Bachelor Verpleegkunde komen in aanmerking voor de extra VGG aantekening van Actiz. Hiervoor zijn de volgende eisen gesteld:

  1. 15 EC keuze onderwijs Ageing;
  2. 4e jaars opdracht Klinisch Redeneren binnen stage PL4 moet over een oudere gaan;
  3. Opdracht advies (afstuderen) moet gerelateerd zijn aan een oudere-onderwerp;
  4. VGG competenties kunnen oefenen en toepassen (in minimaal 20 weken stage gedurende de laatste fase -2 jaar- van de opleiding) in één of meer zorgorganisaties in de VVT-branche (verpleeghuis/verzorgingshuis/geriatrie afdeling ziekenhuis/wijkverpleging/gerontopsychiatrie).

Indien je niet kunt voldoen aan punt 2 of 3, kan in overleg met de cursuscoördinator in een aantal gevallen door middel van extra opdrachten alsnog voldaan worden aan de criteria.

Indien je niet kunt voldoen aan punt 4, doordat je stage hebt gelopen binnen andere sectoren, dien je binnen vijf jaar na diplomering aantoonbaar 20 weken (met minimaal 3 dagen per week) aan de VGG-competenties te hebben gewerkt in de VVT-branche.

Meer informatie hierover bij de cursuscoördinator.

Verplichte literatuur

  • Bakker (2015) Klinisch redeneren bij ouderen Reed: Amsterdam
  • Bleijenberg N. Toolkit kwetsbare ouderen. Amsterdam, Reed
  • Schim van der Loeff-van Veen. R. (2017). Geriatrie. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum.

Overige literatuur wordt beschikbaar gesteld tijdens de cursus op de digitale leeromgeving.

Toetsing

  1. Levensloopopdracht in combinatie met geriatrisch assessment en zorgplan.
  2. Kennistoets Gerontologie en Geriatrie

Lesdagen en lestijden

  • Dinsdag 9.00- 17.00 uur
​Omschrijving Gegevens
EC ​ 15
Vorm​ Blok: Dinsdag
Osiris-code ​ GKO-AGEING-18
Periode​ A en C
Contactpersonen​ Marianne Jacobs
E-mail ​ marianne.jacobs@hu.nl
Verantwoordelijk ​ Instituut Verpleegkundige Studies (IVS)​