Keuzecursussen en Pre-masters

Forensische Psychiatrie – 2024/2025

Ingangseisen
Studeer je aan de opleiding HBO-V van de HU, dan kun jij je inschrijven. Volg je een andere opleiding, dan kun je een motivatiemail sturen of een gesprek aanvragen met Edwin Hagenbeek (edwin.hagenbeek@hu.nl).

Korte beschrijving
Deze keuzecursus (15 EC) richt zich op het werken als verpleegkundige binnen de forensische setting. Dit kan bijv. een TBS kliniek zijn, een penitentiaire Inrichting (gevangenissen) of een KIB (kliniek intensieve behandeling). Als verpleegkundige draag je zorg voor de begeleiding van de patiënten/cliënten/bewoners en ben je vooral bezig om te werken op het snijvlak van fysieke, mentale, sociale en spirituele elementen bij de zorgvragers. Daarbij komt dat je een houding moet ontwikkelen waarin je soms sterk je grenzen moet aangeven maar soms ook moet meegaan met de wensen van de cliënt.
De student krijgt veel ruimte om zijn eigen interesse gebied verder te onderzoeken. Forensische verpleegkunde kan zich namelijk ook richten op (kinder/partner)mishandeling, zowel slachtoffers als daders, de diverse werkvelden (wijkzorg, asielzoekerscentra, spoedeisende hulp), waarheidsvinding, risicotaxatie etc. Het is een basiscursus. Studenten die ervaring hebben (of duaal studeren binnen dit werkveld), kunnen wel mee doen, maar zullen zelf actief moeten zoeken naar een goed leerrendement.
De cursus richt zich dus op zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling. Er is samenwerking met de Forensische Zorg Specialisten, Fivoor en andere forensische instituten in de regio.

Leerdoelen
In de cursus staan de Canmedsrollen van het beroepsprofiel Bachelor Verpleegkunde 2020 centraal.

Competentie gebieden
Onderstaande competentie gebieden zullen in de cursus aan bod komen.

 1. Zorgverlener: 
  De student stelt op basis van klinisch redeneren de zorgbehoefte vast van de patiënt/cliënt/bewoner op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. De student indiceert en verleent de mogelijke zorg in complexe situatie aan de hand van evidence based practice. Hierbij staat centraal dat de veiligheid van de patiënt gewaarborgd is. Student zal middels een zelf gekozen onderwerp zich moeten verdiepen in de forensische verpleegkundige zorg en deze inzichten presenteren. 
 2. Communicator: 
  De student gebruikt diverse gesprekstechnieken om op professionele wijze zorg te kunnen verlenen aan de zorgvrager en diens naaste omgeving. Daarbij kan de student gebruik maken van verschillende hulpmiddelen om tot een goed contact te komen. Tevens zal de student in de rol van communicator in staat moeten zijn om te werken met verschillende disciplines en op een juiste wijze haar bevindingen te verwoorden. Student kan middels een presentatie aantonen welke kennis, vaardigheden zij geleerd heeft in deze cursus.
 3. Samenwerkingspartner: 
  De student is in staat om interdisciplinair samen te werken met collega’s zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Goede contactuele eigenschappen zijn hierbij van belang. Ze werkt als autonome professional. 
 4. Reflectieve EBP-professional: 
  De student toont aan dat ze in staat is te werken naar evidence based practice uitgangspunten binnen het veld van de forensische verpleegkunde. Daarbij hanteert de student een onderzoekend vermogen. De student reflecteert regelmatig op haar eigen functioneren op inhoudelijke, procesmatige en moreel-ethische aspecten van haar keuzes. Student zal in deze rol zowel persoonlijke groei en professionele groei moeten bewijzen.

Lesdagen en lestijden
De cursus wordt gegeven in de blok B en D. Per lesweek gemiddeld 6 contacturen. De lessen zullen zoveel mogelijk op dinsdag worden geroosterd. De beschikbaarheid van gastdocenten en werkbezoeken kunnen voor uitzonderingen zorgen.

Kosten en studiematerialen
Via de cursuswebsite wordt de veel literatuur beschikbaar gesteld.  Aanbevolen  boeken zijn:

 • Clijsen, M., Garenfeld, W., Piere, M van. & Loenen, E van. (2020). Leerboek Psychiatrie voor verpleegkundigen. BSL Houten. 
 • Helm van der, P. (e.a.) (2013). Leefklimaat in de klinische forensische zorg. Dwang en Drang. SWP Amsterdam.
 • Marle van, H.J.C. (2015). Forensische psychiatrie, fundamenten en praktijk. koninklijke van Gorcum.

Toetsing

 • Toets 1: Schriftelijke opdracht (formatief) en open boek tentamen.
 • Toets 2: I-qualify toetsing en verslag van rechtbank bezoek.
 • Toets 3: Ted-Talk
​Inschrijven via Osiris!
Osiris-code ​ GKO-FORPSYC-18
Periode​ B en D
Contactpersonen​ Edwin Hagenbeek
E-mail ​ edwin.hagenbeek@hu.nl
Verantwoordelijk ​ Instituut Verpleegkundige Studies (IVS)​