Options per institute

Farmakunde

Stage in het buitenland

De opleiding Farmakunde voert een actief beleid ten aanzien van stages in het buitenland. We raden je aan om als je de kans hebt, een kortere of langere tijd in het buitenland stage te lopen. Er zijn mogelijkheden in de eerstejaars stage (3 weken), het tweede deel van de onderzoeksstage (9 weken) en in de afstudeerstage (18 weken). Wanneer je in het buitenland op stage wilt, doe je er goed aan om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de stagecoördinator of internationaliseringcoördinator. Gemiddeld gaan circa tien tot vijftien Farmakundestudenten jaarlijks naar het buitenland op stage. Vaak in Europa (bijvoorbeeld via onze partnerinstituten) maar ook naar andere plekken zoals Curaçao, Suriname en Australië.

Study Abroad

De mogelijkheden om een deel van de studie in het buitenland te doen, zijn relatief beperkt. Als je dit wilt, komt de minorperiode daarvoor het meest in aanmerking. Neem contact op met de hoofdfasecoördinator, om de mogelijkheden te bespreken.

Internationalisation@home

Er zijn diverse mogelijkheden om een deel van de opleiding in het Engels te doen. Dit geldt voor de minor International Pharmaceutical Studies (IPS) die geheel in het Engels gegeven wordt en voor de modules Marketing en het maken van een bedrijfsplan en Implementeren van een bedrijfsplan. Deze modules moeten in teamverband gevolgd worden en kunnen alleen in het Engels gedaan worden als het hele team meedoet. Zowel bij de minor IPS als bij de bedrijfsmatige modules kan het zijn dat er ook buitenlandse studenten meedoen. Farmakunde organiseert jaarlijks ook een summer course (2 weken in juli). Deze richt zich op Clinical reserach monitoring en is in principe uitsluitend voor buitenlandse studenten bedoeld.

Internationaliseringsactiviteiten

De opleiding heeft allerlei internationale contacten. Dit kan ertoe leiden dat docenten bijvoorbeeld les geven in het buitenland of daar spreken op internationale congressen. Ook is het mogelijk dat professoren en docenten vanuit het buitenland gastcolleges bij ons geven. Dit wordt tijdig gecommuniceerd.