Options per institute

Management in de Zorg

Study Abroad

HU University of Applied Sciences Utrecht has a large number of partner universities all over the world. Every student has the opportunity to study abroad at one of these partner universities as an exchange student, provided that your faculty is affiliated with the specific partner. For some students, studying abroad is a compulsory part of their bachelor programme. All other students can choose to study abroad as part of their ‘optional course profile’ (profileringsruimte). On these pages you can find all information you need if you are interested in studying abroad. Enrollment for HU students studying abroad in Spring:

1. At the end of your semester, please follow the steps in the checklist Upon Return to complete your stay abroad.

2. Make sure to follow the instructions for the Erasmus grant under ‘Upon Return documents’ to receive the second part of your Erasmus grant.

3. To have your credits from your study abroad period processed in Osiris, we will need an original Transcript of Records or a clear scan by email directly from your host university (we cannot accept scans sent by you!). You will receive a notification when we have checked your Transcript of Records and have sent it to your Exam Board to be processed in Osiris.

Studeren in het buitenland

  • Stage in het buitenland is geen verplicht onderdeel van de opleiding Management in de Zorg. Je kunt alleen tijdens studiejaar 3 stage in blok C/D in het buitenland lopen. Je moet hierbij voldoen aan de reguliere stage criteria van PL2. Dit betekent dat je vroegtijdig begint met je te oriënteren waar je naar toe wilt gaan en welke projectopdracht je daar zou kunnen uitvoeren in overeenstemming met de competenties van de opleiding. De opleiding beoordeelt of het land en stageplaats voldoen aan de criteria. De stage aanvraag moet worden ingediend bij Bob de Nigtere. Omdat het een reguliere stage betreft wordt van je verwacht dat je voor vertrek voldoet aan de specifieke voorbereidingsopdrachten, deze beginnen blok D in jaar 2. De opleiding heeft geen vaste connecties en stageplaatsen in het buitenland.
  • Je kunt bij de opleiding management in de Zorg in blok A/B ook naar het buitenland als onderdeel van een minor: als onderdeel van de minor International Health Studies en/of Project Management (FEM). De stageplaats en projectopdracht wordt in samenspraak met de minorcoach besproken. Informatie over mogelijkheden in het buitenland en aard van de projectopdracht bespreek je met je SLB docent. De opleiding heeft geen vaste connecties en stageplaatsen in het buitenland.
  • Een meer uitgebreide beschrijving voor Internship Abroad staat beschreven in de handleiding ‘stage in het buitenland’ en handleiding praktijkleren (PL2 Management in de Zorg, SharePoint MidZ). Bespreek je motivatie om naar het buitenland te gaan eerst met je SLB docent voordat je contact opneemt met de stagecoördinator van Management in de Zorg, Margreet Verboom.

Criteria en selectie

Kies je voor Study Abroad dan moet je je voor 1 februari inschrijven. Kijk goed hoe dit past bij het reguliere programma van onze opleiding en bespreek dit altijd met je SLB docent omdat het moet passen bij de competenties en inhoud van onze opleiding. Na de inschrijfdeadline van 1 februari bekijkt de opleiding of je aan de criteria voldoet en selecteert je, samen met de coördinator Internationalisering IPS voor een partneruniversiteit. Indien je een eigen Universiteit wilt kiezen kan dat alleen in overleg met en goedkeuring van Margreet Verboom, coördinator Internationalisering opleiding Management in de Zorg, en de coördinator Internationalisering van het Instituut Paramedische Studies (IPS).

Handige links

Contactgegevens

Coördinatoren internationalisering Management in de Zorg (Study Abroad en Internship Abroad)

Naam: Liset Grooten
E-mail: Liset.grooten@hu.nl

Stage coördinator van MidZ:

Naam: Margreet Verboom
E-mail: Magreet.verboom@hu.nl