Options per institute

Mondzorgkunde

Het doel van internationalisering binnen de opleiding Mondzorgkunde is om iedere student in aanraking te laten komen met internationalisering en de student voor te bereiden op het werken en leven in een geglobaliseerde wereld. De opleiding Mondzorgkunde maakt hierin onderscheid in ‘going abroad’ en ‘internationalization@home’.

Internationalization@home

‘Internationalization at home’ is binnen de HU belangrijk omdat het haalbaar moet zijn voor alle studenten en het geen “keuze” van de student moet zijn om iets op internationaal gebied te doen. Internationalisering moet plaatsvinden binnen het curriculum zodat elke student kennismaakt met internationalisering. Door de COVID-10 pandemie en het wegvallen van de ‘going abroad is de meerwaarde hiervan alleen maar vergroot. Het heeft betrekking op alle facetten van het onderwijs en wordt dus in meerdere delen van het onderwijs behandeld.

In het onderwijsprogramma worden internationale ontwikkelingen opgenomen; je maakt veelvuldig gebruik van actuele internationale vakliteratuur. In studiejaar 3 zoekt je via internet en social media contact met een mondhygiënist in het buitenland, om voor een studietaak ofwel beroep ofwel opleiding met de Nederlandse situatie te vergelijken.

Voor HU-brede initiatieven op het gebied van ‘internationalization@home’ kun je informatie vinden op de pagina Internationalization at Home.

Going abroad

Nederlandse mondhygiënisten hebben internationaal veel kennis en ervaring te bieden. In vergelijking met mondhygiënisten in andere landen hebben de Nederlandse bachelor-opgeleide mondhygiënisten een zeer uitgebreid takenpakket, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Docenten en studenten leveren hun actieve bijdragen aan nationale en internationale symposia en congressen. Voor studenten uit het derde studiejaar is het mogelijk om stage te lopen in het buitenland vanuit de opleiding is er contact met Gambia. In het vierde jaar kan de student een minor in het buitenland volgen (International Health Studies).

Stage Gambia

Sinds december 2018 is er een samenwerking aangegaan met de stichting: kinderen van Lamin. Dit betreft een stichting die een ziekenhuis en een school heeft opgericht in Lamin, Gambia, om daar de zorg en het onderwijs te verbeteren. Sinds kort is er ook een tandartsenpraktijk die de mondgezondheid van de kinderen onder handen neemt. Het project is bedoeld om 3e jaars studenten de mogelijkheid te geven naar het buitenland te gaan. Dit kun je doen door het uitvoeren van de werkveldstage en het kinderproject. Er kunnen ieder semester twee tot vier studenten naar Gambia om een continuïteit te creëren zodat de mondgezondheid in Gambia verbeterd kan worden.

De eisen om in aanmerking te komen zijn:

 • propedeuse behaald
 • 50 EC uit jaar twee
 • individueel plan van aanpak voor jaar 3
 • een motivatiebrief

Neem contact op met de coördinatoren internationalisering van de opleiding Mondzorgkunde voor meer informatie over deze stage in Gambia.

Minor

Wanneer je stage wilt lopen in het buitenland kun je dit o.a. doen in het 4e jaar  binnen de profileringsruimte. Je kunt dit doen door de minor International Health Studies (IHS). Deze minor biedt je de mogelijkheid inzicht te krijgen in de gezondheidszorg in een internationaal kader en de mondzorg in een land buiten Nederland. De minor bestaat uit 6 weken voorbereiding in Nederland, 10 weken buitenland ervaring en 4 weken afronding in Nederland.

Neem contact op met de coördinator International Health Studies Edwin Hagenbeek  voor meer informatie over deze minor.

Naast deze minor, zijn er nog andere minoren die een buitenlandse ervaring bieden, bijvoorbeeld:

Reisvoorbereidingen

 • Vul het verplichte aanmeldformulier in, zodat de opleiding Mondzorgkunde weet waar je bent in geval van nood en ter registratie van buitenlandse stageadressen.
 • Sluit de gratis en verplichte HU reisverzekering af.
 • Sluit een reisverzekering, WA (privé en beroep), annuleringsverzekering af.
 • Kijk of je in aanmerking komt voor een beurs (zie wilweg):
  • Ga je langer dan twee maanden binnen Europa fulltime stage lopen/ studeren? Kijk dan op Erasmus+.
  • Ga je langer dan zes weken buiten Europa stage lopen/ studeren? Kijk dan op KFHein (aanvraag moet drie maanden voor vertrek binnen zijn).
 • Raadpleeg de website van het International Office voor informatie over jouw reisvoorbereiding.
 • Regel je OV-vergoeding voor vertrek.
 • Laat je informeren over het reisadvies (afgegeven door MinBuZa).
 • Bespreek het leidraad reizen buitenland in relatie tot reisadviezen met de coördinator
 • Volg eventueel een taalcursus.
 • Laat je vaccineren en check medicatie.
 • Registreer je bij de NL ambassade/ consulaat in het gastland.
 • Volg het HU International Office op Facebook.
 • Volg het International Office ook op Instagram onder: hugoesglobal en deel jouw foto!


Andere mogelijkheden

Behalve activiteiten op het gebied van buitenlandse stages en ‘internationalization @home‘, heeft de opleiding Mondzorgkunde nog andere internationale contacten. Dit kan ertoe leiden dat docenten bijvoorbeeld les geven in het buitenland, spreken of een poster presenteren op internationale congressen. Ook is het mogelijk dat docenten uit het buitenland kortere of langere tijd onze opleiding bezoeken. Voor studenten biedt dit de mogelijkheid om tijdens deze uitwisselingen contact op te bouwen met medestudenten en –toekomstige- collega’s uit het buitenland. Studenten kunnen door middel van het geven van presentaties en het organiseren van workshops de bezoekende docenten en studenten informeren over de opleiding en de taken en bevoegdheden zoals deze in Nederland zijn georganiseerd. Ook kunnen studenten deelnemen aan de utrecht summerschool of buitenlandse congressen, bijvoorbeeld het COHEHRE congres.
Met deze activiteiten kunnen studenten via het Honoursprogramma zogenaamde sterren te verdienen voor een extra prestatie bijvoorbeeld de ster ‘internationaal perspectief‘ of je kunt de internationaal georiënteerde cursus global professionals volgen.

Contactpersonen

Coördinatoren internationalisering opleiding Mondzorgkunde

Meer informatie?

Kijk op International Office voor praktische informatie bij de voorbereidingen op een buitenlandse ervaring of kijk op Ask HU – Study Abroad.